Spory domenowe (arbitraż domenowy)

Zajmujemy się „odzyskiwaniem” domen zarówno w sporach przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi, jak również przed sądami powszechnymi.

Mimo iż aktualnie większość podmiotów zdaje sobie sprawę, jak istotne znaczenie gospodarcze ma zabezpieczenie swoich praw poprzez rejestrację domeny internetowej, wciąż zdarza się, że kwestia ta odkładana jest „na później”, lub że właściciel praw rejestrując domenę zrezygnował z zakupu większej liczby możliwych rozszerzeń.

W ramach naszych usług:

  • odzyskujemy domeny;
  • podpowiadamy, jakie inne domeny warto rejestrować;
  • dbamy, aby inni nie używali podobnie brzmiących domen do oznaczeń używanych przez naszych Klientów.

Polska ma za sobą tzw. gorączkę domen internetowych zatem teraz popularne jest zjawisko rejestracji domeny zawierającej cudzy znak towarowy, albo podobny, aby promować działalność przy wykorzystaniu renomy cudzych znaków towarowych.