Dane osobowe

Ochrona danych osobowych to kluczowy obszar w każdej organizacji. Rozwój nowych technologii, rozwiązań chmurowych i IoT wymaga uważnego spojrzenia na przepływ informacji i ochronę prywatności.

Pomagamy w dopasowaniu działalności organizacji naszych Klientów do wymogów jakie nakładają przepisy RODO.

Dostarczamy kompleksowych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Pomagamy w projektowaniu procesów zgodnych z RODO, w tym opracowywania i wdrożenia wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Doradzamy także na bieżąco. Staramy się szukać optymalnych i szytych na miarę, dopasowanych do działalności Klienta rozwiązań.
Rozumiemy również, że nasi Klienci potrzebują konkretnych i praktycznych odpowiedzi. Zawsze mamy na względzie potrzeby Klienta i szukamy optymalnych dla niego rozwiązań.

Nasze doradztwo obejmuje m.in.:

 • opracowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, takiej jak polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa;
 • pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych i redakcji stosowanych klauzul informacyjnych;
 • przygotowanie treści klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgody na rozpowszechnianie wizerunku;
 • przygotowanie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych;
 • opracowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • przygotowanie regulaminów i zasad przetwarzania w środowisku cyfrowym;
 • weryfikację zasad korzystania z cookie’s i opracowywanie odpowiednich klauzul;
 • obsługę żądań osób, których dane dotyczą;
 • prowadzenia audytów mających na celu analizę działalności Klienta pod kątem wymogów wynikających z RODO;
 • wsparcie przy prowadzeniu oceny skutków przetwarzania danych;
 • pomoc w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w stosunku pracy.