Dane osobowe

Ochrona danych osobowych to kluczowy obszar w każdej organizacji. Rozwój nowych technologii, rozwiązań chmurowych i IoT wymaga uważnego spojrzenia na przepływ informacji i ochronę prywatności.

Pomagamy w dopasowaniu działalności organizacji naszych Klientów do wymogów jakie nakładają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. zwane RODO lub GDPR.

Dostarczamy kompleksowych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Pomagamy w projektowaniu procesów zgodnych z RODO, w tym opracowywanie i wdrożenie wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych, jak również bieżące doradztwo. Staramy się szukać optymalnych i szytych na miarę, dopasowanych do działalności Klienta rozwiązań.
Rozumiemy również, że nasi Klienci potrzebują konkretnych i praktycznych odpowiedzi. Zawsze mamy na względzie potrzeby Klienta i szukamy optymalnych dla niego rozwiązań.

Nasze doradztwo obejmuje m.in.:

 • opracowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, takiej jak polityk prywatności, polityka bezpieczeństwa;
 • pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych i redakcji stosowanych klauzul informacyjnych;
 • przygotowanie treści klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgody na rozpowszechnianie wizerunku;
 • przygotowanie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych;
 • opracowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • przygotowanie regulaminów i zasad przetwarzania w środowisku cyfrowym;
 • weryfikujemy zasady korzystania z cookie’s i opracowujemy odpowiednie klauzule;
 • obsługę żądań osób, których dane dotyczą;
 • prowadzimy audyty mające na celu analizę działalności Klienta pod kątem wymogów wynikających z RODO wsparcie przy prowadzeniu oceny skutków przetwarzania danych;
 • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w stosunku pracy.