Prawo pracy

 

Wiemy, jak istotne w biznesie są odpowiednie klauzule o obowiązku zachowania poufności, zapewniające przeniesienie praw własności intelektualnej przez pracownika a także zakazy konkurencji obowiązujące w trakcie i po ustaniu zatrudnienia.

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów cywilno-prawnych z pracownikami. Pomagamy na co dzień rozwiązywać problemy pracownicze.

Doradzamy, jak zakończyć stosunek pracy w jak najdogodniejszy sposób. Niekiedy jednak proces sądowy jest nieodzowny i z reguły jest to widoczne od dłuższego czasu, wtedy pomagamy przygotować się do procesu. Prowadzimy też skomplikowane procesy pracownicze.