Know how i Tajemnica przedsiębiorstwa

Know-how oraz tajemnica przedsiębiorstwa to kluczowe aktywne firmy. Chcąc zabezpieczyć swoje interesy przed szkodliwymi działaniami konkurencji, pracowników oraz innych podmiotów działających na rynku, firma powinna wprowadzić szereg zabezpieczeń obrotu informacjami poufnymi, stanowiącymi wartość dla firmy.

Nasi specjaliści doradzą, jak chronić cenne informacje w firmie i pomogą określić procedury konieczne do utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jakie działania podjąć w celu zachowania ich poufności.

Nasze usługi obejmują:

  • przygotowywanie i negocjacje umów cywilnoprawnych oraz pomoc w sformułowaniu innych klauzul umownych pozwalających chronić informacje poufne;
  • przygotowanie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji;
  • przygotowywanie umów o zachowaniu poufności;
  • przygotowywanie umów licencyjnych oraz umów o korzystanie z know-how.