Know how i Tajemnica przedsiębiorstwa

 

Know-how, oraz tajemnica przedsiębiorstwa to kluczowe aktywna firmy. Chcąc zabezpieczyć swoje interesy przed szkodliwymi działaniami konkurencji, pracowników oraz innych podmiotów działających na rynku, firma powinna wprowadzić szereg zabezpieczeń obrotu informacjami poufnymi, stanowiącymi wartość dla firmy.

Doradzimy, jak chronić cenne informacje w firmie i pomożemy określić procedury konieczne do utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jakie działania podjąć w celu zachowania ich poufności.

Nasze usługi obejmują:

  • przygotowywanie i negocjacje umów cywilnoprawnych oraz pomoc w sformułowaniu innych klauzul umownych pozwalających chronić informacje poufne;
  • przygotowanie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji;
  • przygotowywanie umów o zachowaniu poufności;
  • przygotowywanie umów licencyjnych oraz umów o korzystanie z know-how;
  • opracowywanie wewnętrznych procedur i regulaminów.