Farmacja

 

Na przestrzeni wielu lat wyspecjalizowaliśmy się w procesach patentowych w branży farmaceutycznej. Pracowaliśmy dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych chroniąc ich patenty w Polsce zarówno przed sądami, jak też przed Urzędem Patentowym RP.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu wielowątkowych, międzynarodowych postępowań sądowych. Współpracujemy z renomowanymi międzynarodowymi kancelariami. Mamy duży wkład w tworzeniu korzystnej dla uprawnionych z patentu linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wyznaczającej standardy ochrony patentowej w Polsce.

Prowadziliśmy precedensowe procesy, w tym jedyny w Polsce proces o wykładnię tzw. wyjątku Bolara w prawie polskim. Przyczyniliśmy się do ugruntowania w polskim orzecznictwie z zakresu własności przemysłowej szerokiego rozumienia pojęcia oferowania, jako wszystkich czynności zmierzających do zachęcenia osób trzecich do nabycia produktu będącego przedmiotem opatentowanego wynalazku.

Pojęcie to obejmuje różnorodne działania marketingowe, w szczególności reklamowe, promocyjne, prezentacje na wystawach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji o możliwości nabycia w katalogach, cennikach i innych materiałach, a także w czasopismach i na stronach internetowych.

Dla zainteresowanych przedstawiamy link do wyroku Sądu Najwyższego
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20CSK%2092-13.pdf