IP due diligence – Audyt praw własności intelektualnej

 

Audyt praw własności intelektualnej [IP due diligence] nabiera szczególnego znaczenia, gdy chcemy wykorzystać własność intelektualną jako element strategii rozwoju firmy. Prawa własności intelektualnej niejednokrotnie stanowią najcenniejszy składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku innowacyjnych przedsiębiorstw.

Audyt praw własności intelektualnej ma fundamentalne znaczenie w przypadku transakcji biznesowych, fuzji i przejęć bądź reorganizacji przedsiębiorstw, ale także wtedy, gdy chcemy ocenić potencjał własności intelektualnej w naszej firmie i ocenić efektywność zarządzania nim. W biznesowej rzeczywistości informacje zawarte w audycie o stanie praw własności intelektualnej mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję inwestorów o zaangażowaniu się w dany projekt. Od nich bowiem będzie zależeć ocena, czy proponowana transakcja jest warta żądanej ceny, czy też oferta powinna zostać zrewidowana.

Nasze usługi obejmują:

  • ocenę stanu praw własności intelektualnej, w szczególności analizę poszczególnych praw własności przemysłowej, praw autorskich, know-how, domen internetowych; etc., które wykorzystuje firma;
  • weryfikację i ustalenie komu przysługują i kiedy wygasają prawa własności intelektualnej;
  • analizę skuteczności zawartych umów licencyjnych oraz związanego z nimi potencjalego ryzyka;
  • przygotowanie umów cesji lub przeniesienia praw własności intelektualnej;
  • dokonywanie stosownych zmian w rejestrach urzędowych;
  • ocenę potencjalnych naruszeń i zagrożeń związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej.