Prawo handlowe & restrukturyzacja / likwidacja spółek

Dobra marka potrzebuje solidnego fundamentu. Już na długo wcześniej nim zajęliśmy się prawem własności intelektualnej zajmowaliśmy się tworzeniem i obsługą prawną spółek, które mają silne, powszechnie rozpoznawalne marki. Robimy to nadal. Łączymy, dzielimy, restrukturyzujemy, a zdarza się, że likwidujemy spółki. Współpracujemy z zewnętrznymi zaprzyjaźnionymi doradcami w aspektach, w których sami nie doradzamy, w tym z doradcami podatkowymi. Robimy tylko to, co robimy dobrze.

Prawo gospodarcze

Zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą korporacyjną. W ramach świadczonych przez nas usług doradzamy już na etapie tworzenia spółki, pomagając w dokonaniu właściwego wyboru formy prowadzonej działalności. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do powołania i rejestracji spółki. Pomagamy w procesie tworzenia odpowiedniej umowy spółki albo statutu w celu zabezpieczenia interesów reprezentowanych przez nas udziałowców czy akcjonariuszy spółki. W przypadku podmiotów już istniejących świadczymy usługi bieżącego doradztwa. Przygotowujemy uchwały organów spółek, doradzamy przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek. Wspieramy naszych Klientów przy zawieraniu umów z kontrahentami, bierzemy udział w negocjacjach, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością.

Legal due diligence

W przypadku, gdy nasi Klienci są zainteresowani kupnem innego przedsiębiorstwa, czy to w postaci nabycia zorganizowanej jego części czy też poprzez nabycie udziałów lub akcji. To w każdym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie badania kondycji przedsiębiorstwa, tzw. due diligence. Doradzamy odpowiednią formę transakcji choćby ze względu na rodzaj odpowiedzialności za zobowiązania.

W ramach takiego procesu wraz ze specjalistami z poszczególnych branż (np. technologicznych, podatkowych, etc.) przeprowadzamy badanie, aby móc ocenić faktyczną kondycję przedsiębiorstwa i oszacować potencjalne ryzyka związane z planowaną transakcją. Wynik badania często determinuje cenę zakupu, sposób czy też formę jej zapłaty.