Spory patentowe

Patenty chronią wynalazki. My pomagamy chronić patenty.

To jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowań o naruszenie patentów. Do spraw podchodzimy pragmatycznie: Uważamy, że najważniejsze jest zrozumienie potrzeb i interesów Klienta, istoty wynalazku, a przez to przygotowanie spójnego planu prowadzenia sprawy. Doradzając działania taktyczne zawsze oceniamy ich długofalowe, strategiczne konsekwencje.

Ściśle współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin techniki i różnych specjalności, co umożliwia nam zaoferowanie naszym Klientom kompleksowe doradztwo w najbardziej skomplikowanych sporach, w szerokim spektrum spraw: od mechaniki do farmacji. Reprezentowaliśmy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach naruszeń patentów o precedensowym charakterze.

Przeprowadziliśmy wiele postępowań spornych w zakresie unieważnienia patentów i dodatkowych praw ochronnych przed Urzędem Patentowym oraz przed sądami administracyjnymi. Angażujemy się nie tylko po stronie właścicieli patentów. Doradzamy Klientom również w sytuacji, gdy postawiono im zarzuty o naruszenie cudzych patentów, zarówno w postępowaniach sądowych, jak też prowadzimy sprawy o unieważnienie cudzych patentów.

Nasze usługi obejmują:

  • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi;
  • wsparcie w zarządzaniu prawami własności intelektualnej;
  • sporządzanie umów licencyjnych na korzystanie z patentu i przeniesienia praw;
  • prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach dotyczących wykorzystania wynalazku.

Dochodzenie praw z patentu / naruszenie patentu

Spory patentowe to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Dzięki współpracy z doświadczonymi krajowymi i zagranicznymi rzecznikami patentowymi różnych specjalności, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksowe doradztwo w najbardziej skomplikowanych sporach. Pomagamy przedsiębiorcom z różnych branż, szczególne doświadczenie mamy jednak w doradztwie w sporach patentowych z dziedziny farmacji.

Reprezentowaliśmy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach naruszeń patentów o precedensowym charakterze. Przeprowadziliśmy wiele postępowań spornych w zakresie unieważnienia patentów i dodatkowych praw ochronnych przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami administracyjnymi.

Nasze usługi obejmują:

  • prowadzenie negocjacji i mediacji;
  • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi;
  • przygotowywanie pism w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych dotyczących ochrony wynalazków i dodatkowych praw ochronnych przed UPRP oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
  • sporządzanie umów licencyjnych i przeniesienia praw.

Dochodzenie i egzekwowanie praw patentowych

Naruszenia patentu dopuszcza się osoba, która bez zgody uprawnionego z patentu wkracza w zakres jego wyłączności.

Katalog zachowań, których uprawniony z patentu może zakazać innym osobom jest szeroki. Obejmuje on zakaz korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów, lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.