Własność intelektualna to nasze całe życie.
Zawodowe.

Paweł
Siekierzyński

Partner
p.siekierzynski@skplus.eu

Paweł Siekierzyński, partner, adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem w największych polskich i międzynarodowych kancelariach, specjalizujących się w prawie własności intelektualnej. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i prawa spółek. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1996 roku. Jest także członkiem GRUR, INTA oraz Marques.

Paweł doradzał wiodącym polskim, europejskim i międzynarodowym korporacjom w zakresie kluczowych kwestii związanych z prawem własności intelektualnej. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prawa konkurencji i prawa spółek.

Prawnik o rozległej wiedzy praktycznej, ale (według nie tylko Bartka – długoletniego przyjaciela i wspólnika) także niespotykanej intuicji prawniczej, wynikającej z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu szerokiego spektrum spraw z dziedziny własności intelektualnej.

Reprezentował klientów w wielu, także precedensowych procesach przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych w Polsce, jak i przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa, w tym własności intelektualnej, m.in. Trademark Law in Central Eastern Europe; International Patent Litigation; Handbuch des internationalen GmbH-Rechts, polnischer Teil; Insolvenzen in Europa.

Laureat wyróżnienia: ILO Client Choice Award Winner 2013 (General Corporate, Poland).

Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Kolekcjoner sztuki nowoczesnej i klasycznych samochodów. Pasjonat gry w golfa i jazdy na nartach.

Bartłomiej
Kochlewski

Partner
b.kochlewski@skplus.eu

Bartłomiej Kochlewski, partner, adwokat, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie pracy. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1997 roku.

Od początku swojej kariery związany z kancelariami specjalizującymi się w prawie własności intelektualnej.

Reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym w Polsce w sprawach, które wyznaczały nowe kierunki wykładni przepisów prawa własności intelektualnej. Doradzał klientom także w sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ich przed nim reprezentował.

Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa Angielskiego (British Law Centre in English and European Law) na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta British Council w ramach programu European Young Lawyers’ Scheme w College of Law w Londynie.

Autor publikacji na temat wyjątku Bolara w polskim prawie.

Wyróżniany w opiniotwórczych rankingach: Chambers Europe oraz World Trademark Review 1000 (The World´s Leading Trademark Professionals).

Biegle włada językiem angielskim.

Amator kolarstwa górskiego i narciarstwa, smakosz i kucharz z zamiłowania.

Magdalena
Popielska

Partner
m.popielska@skplus.eu

Magdalena Popielska, partner, adwokat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i w prawie pracy. Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od początku swojej drogi zawodowej członek zespołów prowadzących sprawy o ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów.

Doradza Klientom w rozwiązywaniu bieżących zagadnień pracowniczych, a także reprezentuje ich w skomplikowanych sporach przed sądami pracy.

Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

Pasjonatka jazdy na rolkach.

 

 

 

 

 

Aleksandra
Penkowska

Partner
a.penkowska@skplus.eu

Aleksandra Penkowska, partner, adwokat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie od 2011 roku.

W dotychczasowej praktyce z zakresu własności intelektualnej reprezentowała polskich i zagranicznych klientów w sporach dotyczących naruszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów i praw autorskich. Reprezentowała klientów również w postępowaniach dotyczących utrzymania praw własności przemysłowej w mocy – przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi. Doradzała w sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opracowywała i negocjowała umowy licencyjne oraz umowy nabycia praw własności intelektualnej, a także doradzała w budowaniu strategii ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Prawa Uniwersytetu Cardiff (uzyskując Certificate of Higher Education in Legal Studies), Szkołę Prawa Angielskiego (British Law Centre in English and European Law) na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z Historii Sztuki w Collegium Civitas.

Bierze udział w pracach międzynarodowych stowarzyszeń prawniczych, w tym m.in. International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) – jako Członkini Standing Committee ds. Trade Secrets oraz Diversity & Inclusion Bureau Advisory Committee, International Association of Lawyers (UIA) – jako Dyrektorka UIA-IROL sekcji Praw Człowieka i Ochrony Prawników.

Biegle włada językiem angielskim.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą, regularnie wspierając organizacje pozarządowe oraz biorąc udział w projektach promujących wiedzę prawniczą wśród dzieci i młodzieży.

Miłośniczka gór o każdej porze roku.

Wojciech
Dobkowski

Of counsel
w.dobkowski@skplus.eu

Wojciech Dobkowski, Wojciech Dobkowski, adwokat z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu skomplikowanych procesów.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1991 roku. Specjalizuje się w prawie karnym w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępczości „białych kołnierzyków” oraz karnymi aspektami ochrony praw własności intelektualnej.

Był zaangażowany w wiele skomplikowanych procesów karnych, jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, reprezentując właścicieli marek.

Absolwent SGPiS (obecnie Szkoła Głowna Handlowa) oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

 

 

 

Mateusz
Hyży

Senior Associate
m.hyzy@skplus.eu

Mateusz Hyży Mateusz Hyży jest adwokatem i ma kilkuletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

W swojej karierze związany był z jedną z największych polskich kancelarii prawniczych, gdzie zajmował się procesowymi aspektami ochrony własności przemysłowej. Pracował także w czołowej kancelarii międzynarodowej, zdobywając doświadczenie w sprawach o wymiarze transgranicznym.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Institute of Transnational Law and Practice na University of Washington w Seattle.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Mateusz interesuje się lotnictwem cywilnym oraz historią, kulturą i geografią Stanów Zjednoczonych.

 

 

 

Joanna
Wąsowska

Associate
j.wasowska@skplus.eu

Joanna Wąsowska, aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniła również licencjat na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Zdobywa doświadczenie zawodowe – najpierw w Krakowie, a obecnie w Warszawie, przede wszystkim w kancelariach butikowych.

Przed dołączeniem do SK+ zajmowała się obsługą przedsiębiorców – przede wszystkim pomagała w prowadzeniu postępowań sądowych (zarówno cywilnych jak i administracyjnych) oraz obsługą klientów pod kątem zgodności ich działalności z RODO.

Obecnie zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa pracy.

Interesuje się kinem i literaturą.

 

 

Agnes
Kowalski

German Desk support
a.kowalski@skplus.eu

Agnes Kowalski, wspiera nasz zespół German Desk.

Przed dołączeniem do SK+ pracowała w renomowanych niemieckich i austriackich kancelariach prawniczych.

Prywatnie zaangażowana jest w zmianę paradygmatu edukacji oraz na rzecz ochrony praw dzieci, zwierząt i rzeki Odry. Pasjonatka NVC i neuronauk.

 
 

 

Ewa
Winnicka

Trademark Assistant/Paralegal
e.winnicka@skplus.eu

Asystentka prawna zespołu prawników z wieloletnią praktyką zawodową.

Doświadczenie w pracy asystenckiej oraz administracyjnej Ewa zdobywała w międzynarodowych kancelariach w Warszawie.

Od kilku lat ściśle związana jako paralegal ze specjalistami z dziedziny prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.