E- commerce

 

Pomoc prawna dla sektora e-commerce oznacza dla nas kompleksowe podejście do potrzeb Klienta. Nasze wsparcie obejmuje analizę pod kątem ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, biorąc pod uwagę cały szereg innych aktów prawnych, w szczególności: ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o prawach konsumenta, czy ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Pomagamy też dostosować prowadzoną działalność do wdrożonej w Polsce dyrektywy Omnibus. 

Nasze usługi obejmują:

  • ocenę ryzyka kolizji nowo wybranych oznaczeń z wcześniej istniejącymi prawami własności intelektualnej;
  • analizę treści i prezentacji graficznych zawartych na stronie internetowej, w portalach społecznościowych i prowadzonych kanałach w mediach społecznościowych pod kątem naruszeń praw własności przemysłowej i praw autorskich;
  • doradztwo w zakresie reklamy internetowej;
  • sporządzanie regulaminów platform internetowych, regulaminów promocji sprzedaży, formularzy: odstąpienia od umowy, reklamacji i zwrotu;
  • przygotowanie polityki prywatności, cookies;
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, dotyczących odzyskiwania domen internetowych.