Spory sądowe

Za cel zawsze stawiamy sobie znalezienie najbardziej efektywnych i skutecznych rozwiązań, a ochrona praw własności intelektualnej niekiedy wymaga wszczęcia sporu sądowego.
Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, od przygotowania całościowej strategii działania, oceny ryzyka, po zainicjowanie działań przed sądem, sporządzanie pism i reprezentację przed wszystkimi sądami, tj. cywilnymi, karnymi, oraz administracyjnymi.

Wspieramy Klientów, również w tych sytuacjach, gdy to przeciwko naszym Klientom zostały skierowane roszczenia o naruszenie praw do znaku towarowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów. Nie boimy się spraw precedensowych i wyznaczania nowych interpretacyjnych szlaków. Chronimy renomowane zagraniczne marki w Polsce i polskie marki za granicą. Mamy bogate doświadczenie w sporach patentowych, w szczególności w branży farmaceutycznej.

Działamy konkretnie i nieszablonowo. Łączymy wieloletnie doświadczenie i pomysłowość z ugruntowaną wiedzą. Pracujemy interdyscyplinarnie, a nasz zespół łączy prawo z wiedzą specjalistyczną, branżową. Chętnie podejmujemy się wyzwań i poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań.

Jesteśmy zorientowani na efektywne rozwiązania i doradzamy takie kroki prawne, które najlepiej posłużą osiągnięciu optymalnych celów biznesowych naszych Klientów.

W portfolio prowadzonych przez nas postępowań sądowych są sprawy dotyczące:

 • naruszenia patentu;
 • naruszenia praw do znaku towarowego;
 • importu równoległego towarów nie przeznaczonych na rynek EOG;
 • nieuprawnionej rejestracji znaku towarowego w domenie internetowej;
 • spraw domen internetowych;
 • ochrony znaków towarowych renomowanych;
 • reklamy wykorzystującej znaki towarowe;
 • naruszenia praw do wzoru przemysłowego, design’u;
 • spraw i decyzji wydanych przez Urząd Patentowy RP (UPRP) oraz Urząd UE ds. własności intelektualnej w Alicante (EUIPO);
 • postępowania o udzielenie informacji;
 • zabezpieczenia dowodów naruszenia;
 • czynów nieuczciwej konkurencji;
 • ochrony praw autorskich.