Znaki towarowe

Znak towarowy jest tym co wyróżnia produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od podobnych produktów, usług oferowanych przez innego przedsiębiorcę. Znak towarowy jest często utożsamiany z pojęciem „logo” lub „marki” firmy. Służy jednak nie tylko identyfikacji produktów, ale może mieć znaczną wartość reklamową. Klienci niejednokrotnie utożsamiają jakość, zaufanie i pozytywne skojarzenia z daną marką. Niewątpliwie, znak towarowy jest jednym z cenniejszych i bardziej wartościowych składników majątku przedsiębiorstwa. My wiemy jak tę wartość chronić.

Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, pomagamy tworzyć kompleksowe strategie ochrony własności intelektualnej dostosowane do indywidualnych biznesowych preferencji i potrzeb Klienta. Doradzamy jak chronić znak towarowy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc w zgłaszaniu znaków towarowych w procedurze krajowej (w Urzędzie Patentowym RP), unijnej (w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)) oraz międzynarodowej (w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Współpracujemy także z zawodowymi pełnomocnikami na całym świecie, pomagając naszym Klientom rozwijać się także na zagranicznych rynkach.

W ramach badania znaków towarowych, oceniamy ryzyko kolizji nowych oznaczeń ze znakami towarowymi już obecnymi na rynku. Doradzamy także Klientom w zakresie optymalizacji dokonywanych przez nich rejestracji oznaczeń i utrzymywania portfeli praw własności intelektualnej obejmujących znaki towarowe.
Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, sprzeciwowych i spornych dotyczących znaków towarowych.

Zgłoszenie znaku towarowego (często określanego jako „brand” lub „marka”) to ważny punkt startowy w budowaniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa i jego towarów bądź usług. Znak towarowy pozwala wyróżnić się na tle konkurencji, zapewnia identyfikację, stanowi także bardzo ważny element wizerunkowy i marketingowy firmy.

Budowa silnego znaku towarowego (silnej marki) rozpoczyna się od jego rejestracji, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o swój znak w odpowiedni sposób już na początku podejmowanej działalności i już na tym etapie dokonać optymalnych wyborów.

Udzielone prawo ochronne na znak towarowy gwarantuje Państwu prawo wyłącznego korzystania z tego znaku na określonym terytorium (np. w Polsce, Unii Europejskiej lub w innym wybranym kraju) przez cały okres ochrony.

Ochrona znaku towarowego w większości krajów przyznawana jest na 10 lat od momentu zgłoszenia znaku towarowego i może być przedłużana o kolejne okresy. Znak towarowy jest zatem inwestycją Państwa firmy na długie lata.

Dobrze wiemy o tym, że znaki towarowe pełnią kluczową rolę w osiąganiu sukcesu przez firmę i jak ważna jest ochrona znaku towarowego w procesie budowania rozpoznawalności marki, zaufania do firmy i renomy jej produktów. Dlatego oferujemy Klientom  kompleksową pomoc w zakresie ochrony znaku towarowego, zarządzania znakami towarowymi w Polsce i za granicą. Zapewniamy kompleksową pomoc i wsparcie w sytuacjach naruszenia praw do znaku towarowego. Mamy bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Nie boimy się spraw zawiłych, precedensowych i wyznaczania nowych interpretacyjnych szlaków.
Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do interwencji prawnej i procesowej, ale przede wszystkim pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele biznesowe. Proponujemy konkretne i efektywne rozwiązania.
W przypadku naruszenia praw do znaku towarowego zapewniamy Klientom kompleksową ochronę i przygotowanie całościowej strategii. Liczą się skuteczne i długotrwałe rozwiązania.

Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu strategii ochrony, zarządzania i utrzymywania portfolio znaków towarów. Jesteśmy skoncentrowani na indywidualnych potrzebach Klienta, mając na uwadze uwarunkowania dotyczące specyfiki prowadzonej działalności, jak i kompleksowe podejście do ochrony jednych z ważniejszych wartości przedsiębiorstwa Klienta.
Oceniamy ryzyko kolizji oznaczeń Klienta ze znakami towarowymi już obecnymi na rynku, jak również doradzamy w zakresie optymalizacji rejestracji i utrzymywania portfeli praw własności intelektualnej obejmujących znaki towarowe. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, sprzeciwowych i spornych oraz w sprawach sądowych dotyczących wszelkich form naruszeń znaków towarowych.

Nasze usługi obejmują:

 • wsparcie w budowie strategii zarządzania ochroną znaków towarowych pozwalające na realizację celów biznesowych i marketingowych firmy;
 • zgłaszanie znaków towarowych w Polsce i na świecie, monitoring opłat, przedłużeń praw, dokonywanie zmian w rejestrach;
 • prowadzenie postępowań sprzeciwowych wobec zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
 • prowadzenie postępowań spornych o unieważnienie znaków towarowych oraz o stwierdzenie ich wygaśnięcia przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
 • wezwania, listy ostrzegawcze do podmiotów naruszających prawa do znaku towarowego;
 • prowadzenie postępowań celnych i ochrona znaków towarowych na granicy;
 • badanie znaku przed zgłoszeniem do rejestracji;
 • monitoring zgłoszeń znaków dokonywanych przez konkurencję;
 • administrowanie portfolio znaków towarowych;
 • sporządzanie umów licencyjnych i cesji praw;
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych wynikających z ochrony/naruszeń znaków towarowych;
 • monitoring potencjalnie konfliktowych oznaczeń (monitoring znaków).

Naruszenie znaku towarowego

 

Niezależnie od rodzaju naruszenia znaku towarowego, działamy konkretnie i nieszablonowo, łącząc wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, jak i w prowadzeniu negocjacji.