Znaki towarowe

Znak towarowy jest tym co wyróżnia produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od podobnych produktów, usług oferowanych przez innego przedsiębiorcę. Znak towarowy jest często utożsamiany z pojęciem „logo” lub „marki” firmy. Służy jednak nie tylko identyfikacji produktów, ale może mieć znaczną wartość reklamową. Klienci niejednokrotnie utożsamiają jakość, zaufanie i pozytywne skojarzenia z daną marką. Niewątpliwie, znak towarowy jest jednym z cenniejszych i bardziej wartościowych składników majątku przedsiębiorstwa. My wiemy jak tę wartość chronić.

Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, pomagamy tworzyć kompleksowe strategie ochrony własności intelektualnej dostosowane do indywidualnych biznesowych preferencji i potrzeb Klienta. Doradzamy jak chronić znak towarowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Dopasowujemy optymalne rozwiązania do planów i celów biznesowych naszych Klientów, uwzględniając ich plany rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc w zgłaszaniu znaków towarowych w procedurze krajowej (w Urzędzie Patentowym RP), unijnej (w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)) oraz międzynarodowej (w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Współpracujmy także z zawodowymi pełnomocnikami na całym świecie, pomagając naszym Klientom rozwijać się także na zagranicznych rynkach.

W ramach Badania znaków towarowych, oceniamy ryzyko kolizji nowych oznaczeń ze znakami towarowymi już obecnymi na rynku. Doradzamy także Klientom w zakresie optymalizacji dokonywanych przez nich rejestracji oznaczeń i utrzymywania portfeli praw własności intelektualnej obejmujących znaki towarowe.
Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, sprzeciwowych i spornych dotyczących znaków towarowych.

Zgłoszenie znaku towarowego (często określanego jako „brand” lub „marka”) to ważny punkt startowy w budowaniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa i jego towarów, bądź usług. Znak towarowy pozwala wyróżnić się na tle konkurencji, zapewnia identyfikację, stanowi także bardzo ważny element wizerunkowy i marketingowy firmy.

Budowa silnego znaku towarowego (silnej marki) rozpoczyna się od jego rejestracji, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o swój znak w odpowiedni sposób już na początku podejmowanej działalności i już na tym etapie dokonać optymalnych wyborów.

Udzielone prawo ochronne na znak towarowy gwarantuje Państwu prawo wyłącznego korzystania z tego znaku na określonym terytorium (np. w Polsce, Unii Europejskiej lub w innym wybranym kraju) przez cały okres ochrony.

Ochrona znaku towarowego w większości krajów przyznawana jest na 10 lat od momentu zgłoszenia znaku towarowego i może być przedłużana o kolejne okresy. Znak towarowy jest zatem inwestycją Państwa firmy na długie lata.

Dobrze wiemy o tym, że znaki towarowe pełnią kluczową rolę w osiąganiu sukcesu przez firmę i jak ważna jest ochrona znaku towarowego w procesie budowania rozpoznawalności marki, zaufania do firmy i renomy jej produktów. Dlatego oferujemy Klientom  kompleksową pomoc w zakresie ochrony znaku towarowego, zarządzania znakami towarowymi w Polsce i za granicą. Zapewniamy kompleksową pomoc i wsparcie w sytuacjach naruszenia praw do znaku towarowego. Mamy bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Nie boimy się spraw zawiłych, precedensowych i wyznaczania nowych interpretacyjnych szlaków.
Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do interwencji prawnej i procesowej, ale przede wszystkim pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele biznesowe. Proponujemy konkretne i efektywne rozwiązania.
W przypadku naruszenia praw do znaku towarowego zapewniamy Klientom kompleksową ochronę i przygotowanie całościowej strategii. Liczą się skuteczne i długotrwałe rozwiązania.

Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu strategii ochrony, zarządzania i utrzymywania portfolio znaków towarów. Jesteśmy skoncentrowani na indywidualnych potrzebach Klienta, mając na uwadze uwarunkowania dotyczące specyfiki prowadzonej działalności, jak i kompleksowe podejście do ochrony jednych z ważniejszych wartości przedsiębiorstwa Klienta.
Oceniamy ryzyko kolizji oznaczeń Klienta ze znakami towarowymi już obecnymi na rynku, jak również doradzamy w zakresie optymalizacji rejestracji i utrzymywania portfeli praw własności intelektualnej obejmujących znaki towarowe. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, sprzeciwowych i spornych oraz w sprawach sądowych dotyczących wszelkich form naruszeń znaków towarowych.

Nasze usługi obejmują:

 • wsparcie w budowie strategii zarządzania ochroną znaków towarowych pozwalające na realizację celów biznesowych i marketingowych firmy;
 • zgłaszanie znaków towarowych w Polsce i na świecie, monitoring opłat, przedłużeń praw, dokonywanie zmian w rejestrach;
 • prowadzenie postępowań sprzeciwowych wobec zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
 • prowadzenie postępowań spornych o unieważnienie znaków towarowych oraz o stwierdzenie ich wygaśnięcia przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
 • wezwania, listy ostrzegawcze do podmiotów naruszających prawa do znaku towarowego;
 • prowadzenie postępowań celnych i ochrona znaków towarowych na granicy;
 • badanie znaku przed zgłoszeniem do rejestracji;
 • monitoring zgłoszeń znaków dokonywanych przez konkurencję;
 • administrowanie portfolio znaków towarowych;
 • sporządzanie umów licencyjnych i cesji praw;
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych wynikających z ochrony/naruszeń znaków towarowych;
 • monitoring potencjalnie konfliktowych oznaczeń (monitoring znaków).

Naruszenie znaku towarowego

Niezależnie od rodzaju naruszenia znaku towarowego, działamy konkretnie i nieszablonowo, łącząc wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, jak i w prowadzeniu negocjacji.

Spory domenowe (arbitraż domenowy)

Zajmujemy się „odzyskiwaniem” domen zarówno w sporach przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi, jak przed sądami powszechnymi.

Mimo iż aktualnie większość podmiotów zdaje sobie sprawę, jak istotne znaczenie gospodarcze ma zabezpieczenie swoich praw poprzez rejestrację domeny internetowej, wciąż zdarza się, że kwestia ta odkładana jest „na później”, lub że właściciel praw rejestrując domenę zrezygnował z zakupu większej liczby możliwych rozszerzeń.

W ramach naszych usług::

 • odzyskujemy domeny;
 • podpowiadamy, jakie inne domeny warto rejestrować;
 • dbamy, aby inni nie używali podobnie brzmiących domen do oznaczeń używanych przez naszych Klientów.

Polska ma za sobą tzw. gorączkę domen internetowych zatem teraz popularne jest zjawisko rejestracji domeny zawierającej cudzy znak towarowy, albo podobny, aby promować działalność przy wykorzystaniu renomy cudzych znaków towarowych.