Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 

Doradzamy w zakresie szeroko rozumianej ochrony konkurencji zapewniając naszym Klientom bezpieczeństwo prawne.

Mamy doświadczenie zarówno w sprawach z zakresu ochrony, jak i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prócz spraw dotyczących naśladownictwa i kopiowania produktów, stosowania oznaczeń wprowadzających Klientów w błąd, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony know-how, blokowania dostępu do rynku czy nieuczciwej reklamy, zapewnialiśmy naszym Klientom pomoc m.in. w zakresie oceny, czy dane zachowanie prowadzi do nadużywania pozycji dominującej, czy podziału rynku, które to kwestie niejednokrotnie współtowarzyszą sporom patentowym, czy też dotyczącym znaków towarowych i importu równoległego.

Nasze usługi obejmują:

  • prowadzenie negocjacji i mediacji;
  • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony i zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • przygotowanie umów zabezpieczających tajemnicę przedsiębiorstwa i ochronę know-how;
  • dokonanie oceny prawnej planowanych działań w zakresie ich zgodności z prawem nieuczciwej konkurencji, antymonopolowym oraz prawem ochrony konsumentów;
  • wdrażanie działań przeciwdziałających naśladownictwu produktów.