Cenimy czas naszych klientów…
…dlatego rozwiązujemy problemy jak najefektywniej.

Konkretnie i nieszablonowo… …działamy. Czerpiemy z wieloletniego doświadczenia i pomysłowości.

Wyznaczamy…
…ścieżki interpretacji przepisów z zakresu własności intelektualnej w sprawach precedensowych.

Nie tylko prawo…
…nas napędza. Poznajmy się bliżej.

Specjalizujemy się w ochronie tego, co dla wielu firm w nowoczesnej ekonomii jest najcenniejsze, czyli dóbr intelektualnych.

Zajmujemy się ochroną znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich i dóbr osobistych oraz ochroną przed czynami nieuczciwej konkurencji. Własność intelektualną tworzą ludzie, dlatego zajmujemy się także prawem pracy i ochroną danych osobowych. Mamy też doświadczenie w obsłudze transakcji i restrukturyzacji.

Nie ograniczamy się

do interwencji prawnej i procesowej w przypadku naruszeń lecz współpracujemy z klientami już na etapie tworzenia marki, produktu czy świadczonej usługi, sugerując najlepsze możliwe sposoby budowy i ochrony własności intelektualnej. Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów patentowych. Chronimy zagraniczne marki w Polsce i polskie za granicą. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi rzecznikami patentowymi, specjalistycznymi kancelariami, agencjami reklamowymi oraz agencjami badania rynku. Współpracujemy z biegłymi, specjalistami z wielu dziedzin nauki, szczególnie z zakresu farmacji.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Ochrona praw twórców

Cenimy sztukę i wartość twórczej pracy twórców. Rozwój sektora kulturalno-kreatywnego i jego obecność w świecie cyfrowym wymaga zwiększonej ochrony praw autorskich i możliwości ich skutecznego egzekwowania.
Wspieramy nie tylko artystów, ale różne podmioty z branży kreatywnej, designer’ów, grafików, media, agencje reklamowe, firmy z branży game’ingowej oraz IT, jak również wszystkich tych, w których działalności kreatywność i prawo autorskie ma istotne znaczenie.
Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę w zakresie ochrony praw autorskich, jak również biznesowe podejście do proponowanych Klientom rozwiązań. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu szerokiego spektrum spraw z zakresu praw autorskich, w tym w środowisku cyfrowym, w którym coraz częściej spotkamy się z naruszeniami.
Nasze usługi obejmują:

 • przygotowywanie i negocjacje umów dotyczących ochrony praw autorskich, np. formułowanie klauzul do umów o pracę regulujących kwestię autorstwa do utworu, umów przeniesienia autorskich praw majątkowych
 • sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych
 • opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych dotyczących naruszeń praw autorskich
 • monitoring rynku i współpracę z organami ścigania, portalami społecznościowymi i aukcyjnymi
 • przeprowadzanie audytów prawnych w zakresie wykorzystania własności intelektualnej, oceny potencjału praw i ryzyka
 • wsparcie w zarządzaniu prawami autorskimi

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami!

Prawa autorskie w Internecie

Rozwój i powszechność Internetu pozwala twórcom i artystom dotrzeć do nieograniczonej liczy odbiorców, ale także stanowi źródło nowych zagrożeń. Łatwość w kopiowaniu i rozpowszechnianiu treści i utworów spowodowała, że to właśnie w środowisku cyfrowym najczęściej dochodzi do naruszeń praw autorskich.

Twórczy i oryginalny utwór chroniony jest prawem autorskim już od momentu jego utrwalenia. Uzyskanie ochrony nie wymaga ani rejestracji, ani przygotowania formlanego zgłoszenia. Warto jednak podjąć świadome działania, aby swoje prawa jak najlepiej zabezpieczyć.

Doradzamy Klientom  w całym spektrum spraw  związanych z ochroną praw autorskich, w tym do utworów graficznych, fotografii, dzieł sztuki. Kompleksowo podchodzimy do sposobów zapewnienia bezpieczeństwa prawnego naszym Klientom.

Nasze usługi obejmują:

 • przygotowywanie umów przenoszących prawa do utworów prawno-autorskich
 • negocjowanie warunków umów licencyjnych
 • monitoring rynku i współpracę z organami ścigania, portalami społecznościowymi oraz portalami aukcyjnymi w celu ochrony praw autorskich
 • ochrona praw twórców, w tym twórców programów komputerowych, stron internetowych, gier zarówno na etapie przedsądowym, jak i postępowania sądowego
 • ochrona praw twórców przed kopiowaniem
 • doradztwo w zarządzaniu prawami autorskimi
 • przygotowanie kompleksowej strategii ochrony praw własności intelektualnej
Badanie znaków towarowych

Badanie znaków towarowych i ich zdolności rejestracyjnej pomaga nie tylko ocenić potencjał danego oznaczenia na rynku, ale także uniknąć ryzyka potencjalnych kolizji z prawami innych podmiotów. Przeprowadzamy  badanie zdolności rejestracyjnej znaków zarówno na terytorium Polski, jak i z wykorzystaniem baz znaków towarowych prowadzonych przez EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej w Alicante, Hiszpania oraz WIPO – World Intellectual Property Organization. Współpracujemy także z licznymi profesjonalnymi pełnomocnikami z różnych krajów świata.

 

Oceniamy ryzyko kolizji nowych oznaczeń ze znakami towarowymi już zarejestrowanymi oraz doradzamy w zakresie optymalizacji zgłoszenia nowego znaku.

 

Badanie znaku towarowego warto przeprowadzić przed podjęciem ostatecznej decyzji o rejestracji danego oznaczenia jako znaku towarowego (czy to w procedurze krajowej, europejskiej, czy też międzynarodowej). Pozwala ono zorientować się w ewentualnych ryzykach prawnych, jakie mogą wiązać się z wybranym przez przedsiębiorcę znakiem towarowym i jego używaniem na rynku.

 

W pierwszej kolejności badamy czy dane oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, czy nie jest opisowe i czy posiada zdolność odróżniającą. Tego rodzaju przeszkody uniemożliwiają uzyskanie prawa wyłącznego na znak towarowy.

 

Badamy także ryzyko zaistnienia przeszkód rejestracji znaku towarowego wynikających z potencjalnych kolizji z prawami innych podmiotów, np. wcześniej zgłoszonych znaków towarowych.

 

Przeprowadzenie badania znaku towarowego pozwala na znaczne ograniczenie nie tylko ryzyka odmowy udzielenia przez urząd prawa wyłącznego, ale także wystąpienia kolizji z wcześniejszymi znakami towarowymi innych przedsiębiorców i wynikających z tego potencjalnych sporów.

Wykonanie badania przed zgłoszeniem znaku towarowego pozwoli na dokonanie ewentualnych zmian, modyfikacji, które mogą zapewnić bezpieczeństwo używania danego oznaczenia na rynku.

Monitoring znaków towarowych

Uzyskanie rejestracji znaku (prawa ochronnego na znak towarowy) gwarantuje szereg praw, a w szczególności wyłączność używania tego znaku dla danych towarów i usług. Rejestracja znaku towarowego to początkowy etap budowy silnej i rozpoznawalnej marki na rynku. Warto zadbać o to, aby znak towarowy Państwa firmy zachował swoją niepowtarzalności i wyjątkowość, i aby nie pojawiały się na rynku oznaczenia podobne, które mogą powodować ryzyko pomyłki ze znakami Państwa firmy. Najlepszym rozwiązaniem do śledzenia tego czy jakieś zgłoszenia znaków towarowych mogą wkraczać w zakres przyznanych Państwu praw jest monitoring znaków.
Monitoring znaków towarowych polega na śledzeniu zgłoszeń w publikacjach poszczególnych urzędów, udzielających takich praw. Istnieje możliwość monitorowania znaków pod względem terytorialnym, określonych towarów lub usług. W szczególności, monitoring może obejmować np. zgłoszenia dokonywane w Polsce lub w ramach Unii Europejskiej. Pozwala na monitorowanie czy inni przedsiębiorcy występują o udzielenie im praw wyłącznych na znaki towarowe, które mogą być identyczne lub podobne, do tych którymi posługuje się Państwa firma.
Urzędy nie weryfikują czy istnieje kolizja pomiędzy nowo zgłaszanym oznaczeniem, a już udzielonymi prawami.
Monitorowanie znaków pozwala zatem na uzyskanie wiedzy o nowym zgłoszeniu i podjęcie odpowiednich działań (np. złożenie sprzeciwu) w celu zablokowania możliwości udzielenia przez urząd praw na kolizyjny znak towarowy Państwa konkurenta. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony w odpowiednim terminie, identyczny lub podobny znak towarowy zostanie przez urząd zarejestrowany.
Monitoring znaków pomaga nie tylko ochronić nasz znak towarowy przed rejestracją znaków identycznych lub podobnych, ale może być również skutecznym narzędziem pozwalającym Państwu na śledzenie trendów na rynku i działań konkurencji.
Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami!

Naruszenie znaku towarowego

Prawo ochronne na znak towarowy gwarantuje możliwość wyłącznego używania znaku towarowego na określonym terytorium przez cały okres ochronny (zwykle jest to aż 10 lat).
Dobrze wiemy o tym, że znaki towarowe pełnią kluczową rolę w osiąganiu sukcesu przez firmę i jak ważna jest ochrona znaku towarowego w procesie budowania rozpoznawalności znaku, zaufania do firmy i renomy jej produktów. Dlatego oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie Ochrony znaku towarowego, zarządzania znakami towarowymi w Polsce i za granicą. Zapewniamy także kompleksową pomoc i wsparcie w sytuacjach naruszenia praw do znaku towarowego. Mamy bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Sporów sądowych. Nie boimy się spraw zawiłych, precedensowych i wyznaczania nowych interpretacyjnych szlaków.
Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do interwencji prawnej i procesowej, ale przede wszystkim pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele biznesowe. Proponujemy konkretne i efektywne rozwiązania.
W przypadku naruszenia praw do znaku towarowego zapewniamy Klientom kompleksową ochronę i przygotowanie całościowej strategii. Liczy się dla nas skuteczne i długotrwałe rozwiązanie.

Znak towarowy przyznaje sferę pewnego monopolu prawnego, wyłącznego prawa używania danego oznaczenia dla określonych towarów lub usług. Używanie znaku towarowego może polegać na:

 • umieszczaniu znaku towarowego na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
 • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,
 • posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Do naruszenia znaku towarowego dochodzi w sytuacji używania cudzego znaku towarowego w obrocie handlowym, tj.:

 • znaku identycznego do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów,
 • znaku identycznego lub znaku podobnego do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym wcześniej zarejestrowanym,
 • znaku identycznego lub podobnego do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie znaku mogłoby przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

 

Naruszenie znaku towarowego polega także na używaniu cudzego znaku towarowego:

 • jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie,
 • w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji.

Niezależnie od rodzaju naruszenia znaku towarowego, działamy konkretnie i nieszablonowo, łącząc wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, jak i w prowadzeniu negocjacji.

Jeśli chcesz wiedzieć jak działamy, skontaktuj się z nami!

Ochrona znaku towarowego

Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu strategii ochrony, zarządzania i utrzymywania portfolio znaków towarów. Jesteśmy skoncentrowani na indywidualnych potrzebach Klienta, mając na uwadze uwarunkowania dotyczące specyfiki prowadzonej działalności, jak i kompleksowe podejście do ochrony jednych z ważniejszych wartości przedsiębiorstwa Klienta.
Oceniamy ryzyko kolizji oznaczeń Klienta ze znakami towarowymi już obecnymi na rynku, jak również doradzamy w zakresie optymalizacji rejestracji i utrzymywania portfeli praw własności intelektualnej obejmujących znaki towarowe. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, sprzeciwowych i spornych oraz w sprawach sądowych dotyczących wszelkich form naruszeń znaków towarowych.
W portfolio prowadzonych przez nas postępowań sądowych znajdują się sprawy dotyczące zagadnień z zakresu:

 • naruszeń znaku towarowego poprzez używanie znaku identycznego lub podobnego do znaku wcześniej zarejestrowanego
 • importu równoległego towarów nie przeznaczonych na rynek EOG
 • nieuprawnionej rejestracji znaku towarowego w domenie internetowej
 • ochrony znaków towarowych renomowanych
 • reklamy porównawczej wykorzystującej znaki towarowe

Nasze usługi obejmują:

 • wsparcie w budowie strategii zarządzania ochroną znaków towarowych pozwalające na realizację celów biznesowych i marketingowych firmy
 • zgłoszenia znaków towarowych w procedurze krajowej (w Urzędzie Patentowym RP), unijnej (w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)) oraz międzynarodowej (w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) we współpracy z zawodowymi pełnomocnikami na całym świecie
 • badanie znaków towarowych i ich zdolności rejestrowej na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, a we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami także w krajach na całym świecie
 • monitoring opłat, przedłużeń praw, dokonywanie zmian w rejestrach
 • prowadzenie postępowań sprzeciwowych wobec zgłoszeń znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań spornych o unieważnienie znaków towarowych oraz o stwierdzenie ich wygaśnięcia
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych wynikających z ochrony/naruszeń znaków towarowych
 • listy ostrzegawcze do podmiotów naruszających prawa do znaku towarowego
 • monitoring potencjalnie konfliktowych oznaczeń
 • prowadzenie postępowań celnych i ochrona znaków towarowych na granicy
 • administrowanie portfolio znaków towarowych
 • sporządzanie umów licencyjnych, cesji praw

Czym jest znak towarowy?
Znak towarowy (często określany jako „brand” lub „marka”) to jeden za ważniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwala wyróżnić się na tle konkurencji, zapewnia identyfikację towarów bądź usług oferowanych przez danego przedsiębiorcę. Znak towarowy jest istotnym elementem wpływającym na rozpoznawalność firmy i jej produktów oraz stanowi bardzo ważny element wizerunkowy i marketingowy firmy. Budowa silnej marki (znaku towarowego) może przynieść firmie wymierne korzyści, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o swój znak towarowy w odpowiedni sposób.
Prawo ochronne na znak towarowy gwarantuje przedsiębiorcy prawo wyłącznego korzystania z tego znaku na danym terytorium (np. w Polsce lub w Unii Europejskiej) przez cały okres jego ochronny, który wynosi 10 lat od momentu zgłoszenia znaku towarowego i może być przedłużany o kolejne okresy. Znak towarowy jest zatem inwestycją na długie lata.
Chroniony znak towarowy buduje zaufanie firmy i wpływa na komunikację firmy z jej klientami i kontrahentami.
Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter majątkowy, co oznacza, iż może ono stanowić istotną wartość rynkową. Może być przedmiotem obrotu gospodarczego i wpływać na dochody firmy.
Zarejestrowany znak towarowy zmniejsza także ryzyko potencjalnych naruszeń praw do marki Państwa firmy i w razie konfliktu, ułatwia dochodzenie roszczeń w sądzie.
Znaki towarowe mają kluczową rolę w działalności firmy i osiąganiu przez nią sukcesu na rynku. SK+ oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony i zarządzania znakami towarowymi.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Spory sądowe

Za nasz cel zawsze stawiamy sobie znalezienie dla naszych Klientów najbardziej efektywnych i skutecznych rozwiązań. Ochrona praw własności intelektualnej i znaków towarowych niekiedy wymaga jednak wszczęcia sporu sądowego.
Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach powstałego sporu, od przygotowania całościowej strategii postepowania i planu działania, oceny ryzyka wiążącego się z postępowaniem, po zainicjowanie działań przed sądem, sporządzanie pism i reprezentację naszych Klientów przed wszystkimi sądami.
Wspieramy Klientów, również w tych sytuacjach, gdy to przeciwko naszemu Klientowi zostały skierowane roszczenia o naruszenie praw do znaku towarowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej.
Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych. Nie boimy się spraw precedensowych i wyznaczania nowych interpretacyjnych szlaków. Chronimy renomowane zagraniczne marki w Polsce i polskie za granicą. Mamy także bogate doświadczenie w sporach patentowych, w szczególności w branży farmaceutycznej.
Działamy konkretnie i nieszablonowo, łączymy wieloletnie doświadczenie i pomysłowość z ugruntowaną wiedzą. Pracujemy interdyscyplinarnie, a nasz zespół łączy prawo z wiedzą specjalistyczną, branżową. Nie boimy się wyzwań i poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań.
Jesteśmy zorientowani na efektywne rozwiązania i doradzamy naszym Klientom takie kroki prawne, które najlepiej posłużą osiągnięciu optymalnych celów biznesowych naszych Klientów.

W portfolio prowadzonych przez nas postępowań sądowych, w tym przed sądami wyspecjalizowanymi w sprawach własności intelektualnej, znajdują się sprawy dotyczące zagadnień z zakresu:

 • naruszenia patentu
 • naruszenia praw do znaku towarowego poprzez używanie znaku identycznego lub podobnego do znaku wcześniej zarejestrowanego
 • importu równoległego towarów nie przeznaczonych na rynek EOG
 • nieuprawnionej rejestracji znaku towarowego w domenie internetowej
 • spraw domen internetowych
 • ochrony znaków towarowych renomowanych
 • reklamy porównawczej wykorzystującej znaki towarowe
 • naruszenia praw do wzoru przemysłowego, design’u
 • spraw i decyzji wydanych przez Urząd Patentowy RP (UPRP) oraz Urząd UE ds. własności intelektualnej w Alicante (EUIPO)
 • postępowania o udzielenie informacji
 • postępowania mające na celu zabezpieczenie dowodów
 • czynów nieuczciwej konkurencji
 • ochrony praw autorskichChcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Zgłoszenie znaku towarowego

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc w zgłaszaniu znaków towarowych w procedurze krajowej (w Urzędzie Patentowym RP), unijnej (w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)) oraz międzynarodowej (w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Współpracujmy także z zawodowymi pełnomocnikami na całym świecie, pomagając naszym Klientom rozwijać się także na zagranicznych rynkach.

W ramach Badania znaków towarowych, oceniamy ryzyko kolizji nowych oznaczeń ze znakami towarowymi już obecnymi na rynku. Doradzamy także Klientom w zakresie optymalizacji dokonywanych przez nich rejestracji oznaczeń i utrzymywania portfeli praw własności intelektualnej obejmujących znaki towarowe.
Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, sprzeciwowych i spornych dotyczących znaków towarowych.

Zgłoszenie znaku towarowego (często określanego jako „brand” lub „marka”) to ważny punkt startowy w budowaniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa i jego towarów, bądź usług. Znak towarowy pozwala wyróżnić się na tle konkurencji, zapewnia identyfikację, stanowi także bardzo ważny element wizerunkowy i marketingowy firmy.
Budowa silnego znaku towarowego (silnej marki) rozpoczyna się od jego rejestracji, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o swój znak w odpowiedni sposób już na początku podejmowanej działalności i już na tym etapie dokonać optymalnych wyborów.
Udzielone prawo ochronne na znak towarowy gwarantuje Państwu prawo wyłącznego korzystania z tego znaku na określonym terytorium (np. w Polsce, Unii Europejskiej lub w innym wybranym kraju) przez cały okres ochrony. Ochrona znaku towarowego w większości krajów przyznawana jest na 10 lat od momentu zgłoszenia znaku towarowego i może być przedłużana o kolejne okresy. Znak towarowy jest zatem inwestycją Państwa firmy na długie lata.
Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się jak chronić swoje prawa, zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami Ochrona znaku towarowego oraz Monitoring znaków. Zawsze można też skontaktować się z nami tutaj.

Znaki towarowe

Znak towarowy jest tym co wyróżnia produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od podobnych produktów, usług oferowanych przez innego przedsiębiorcę. W obrocie, często znak towarowy utożsamiany jest z pojęciem „logo” lub „marki” firmy. Służy jednak nie tylko identyfikacji firmy, ale może mieć znaczną wartość reklamową. Klienci niejednokrotnie utożsamiają jakość, zaufanie i pozytywne skojarzenia z daną marką. Niewątpliwie, znak towarowy jest jednym z cenniejszych i bardziej wartościowych składników majątku przedsiębiorstwa. My wiem jak tę wartość chronić.
Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, pomagamy tworzyć kompleksowe strategie ochrony własności intelektualnej dostosowane do indywidualnych biznesowych preferencji i potrzeb Klienta. Doradzamy jak chronić znak towarowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Dopasowujemy optymalne rozwiązania do planów i celów biznesowych naszych Klientów, uwzględniając ich plany rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Wspieramy naszych Klientów w zakresie:

 • Ochrona znaku towarowego
 • Zgłoszenie znaku towarowego
 • Badanie znaku towarowego
 • Monitoring znaków towarowych
 • Naruszenie znaku towarowego
 • Spory sądowe

Nasze usługi obejmują także:

 • wsparcie w budowie strategii zarządzania ochroną znaków towarowych pozwalające na realizację celów biznesowych i marketingowych firmy
 • monitoring opłat, przedłużeń praw, dokonywanie zmian w rejestrach
 • prowadzenie postępowań sprzeciwowych wobec zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • prowadzenie postępowań spornych o unieważnienie znaków towarowych oraz o stwierdzenie ich wygaśnięcia przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • wezwania, listy ostrzegawcze do podmiotów naruszających prawa do znaku towarowego
 • prowadzenie postępowań celnych i ochrona znaków towarowych na granicy
 • administrowanie portfolio znaków towarowych
 • sporządzanie umów licencyjnych i cesji praw
 • monitoring znaków
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych wynikających z ochrony/naruszeń znaków towarowych
 • monitoring potencjalnie konfliktowych oznaczeń

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Automotive

Współpracujemy od wielu lat z producentami samochodów i części samochodowych.
Mówiąc w skrócie: znamy się na tym.

Brzmi nieskromnie?

Tak. Ale to prawda.

Bank wiedzy – naruszenie patentu

Dochodzenie i egzekwowanie praw patentowych
Naruszenia patentu dopuszcza się osoba, która bez zgody uprawnionego z patentu wkracza w zakres jego wyłączności. Katalog zachowań, których uprawniony z patentu może zakazać innym osobom jest szeroki. Obejmuje on zakaz korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów, lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.

Roszczenia w przypadku naruszenia patentu
Uprawnionemu z patentu przysługują roszczenia w przypadku zagrożenia naruszenia, jak i naruszenia patentu.
Uprawniony z patentu może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa. Może on też, w sytuacji jeśli jego patent został naruszony, żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Przedawnienie roszczeń
Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu jest możliwe, o ile nie doszło do ich przedawnienia. Z tego względu nie należy zwlekać z podjęciem kroków prawnych przeciwko naruszycielowi. Roszczenia te przedawniają się z upływem 3 lat liczonych od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

Bank wiedzy – znaki

I. Import równoległy/Wyczerpanie praw – co to takiego?
Wyczerpanie prawa jest jedną z ważniejszych instytucji prawa własności intelektualnej. Do wyczerpania dochodzi w sytuacji, gdy towary chronione prawem własności intelektualnej zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą. Co istotne, fakt udzielenia zgody musi dotyczyć każdego egzemplarza produktu zaimportowanego na rynek Wspólnoty. Fakt wyczerpania prawa wyłącza możliwość skutecznego podnoszenia roszczeń np. z tytułu naruszenia znaku towarowego czy patentu.
Stosownie do regulacji zawartych w prawie krajowym i unijnym, uprawniony z prawa własności intelektualnej może sprzeciwić się np. używaniu znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które na terytorium EOG wprowadzone do obrotu zostały bez jego zgody. Uprawniony ma także możliwość sprzeciwienia się dalszemu obrotowi towarów wprowadzonych na rynek EOG przez niego lub za jego zgodą, ale tylko wtedy gdy ma ku temu prawnie uzasadnione powody, w szczególności jeżeli stan towarów uległ zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

II. Import równoległy produktów leczniczych
Definicję importu równoległego produktów leczniczych zawiera prawo farmaceutyczne. Importem równoległym jest każde działanie polegające na sprowadzeniu z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) produktu leczniczego spełniającego łącznie następujące warunki – sprowadzany produkt musi posiadać tę samą substancję czynną (substancje czynne), tę samą moc, tę samą drogę podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Polski lub postać zbliżoną, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych w stosunku do produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Polski. Dodatkowo, sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Polski muszą być jednocześnie referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie odpowiednikami referencyjnych produktów leczniczych.
Import równoległy produktów leczniczych polega na tym, że podmiot gospodarczy, który kupił produkt leczniczy legalnie sprzedawany w państwie członkowskim na podstawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego w tym państwie, może dokonać przywozu tego produktu leczniczego do innego państwa członkowskiego, o ile produkt ten posiada już pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W takiej sytuacji nie jest już konieczne uzyskania stosownego pozwolenia. Brak również konieczności dostarczenia wszystkich pozostałych danych i dokumentów wymaganych dla celów kontroli skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego.
Należy pamiętać, że na przeszkodzie dozwolonemu importowi równoległemu produktów leczniczych mogą stanąć przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Do wyczerpania prawa z patentu czy znaku towarowego nie dochodzi bowiem w sytuacji wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych poza granicami UE lub EFTA. Oznacza to, że import opatentowanych produktów czy towarów oznaczonych chronionym znakiem towarowym spoza UE lub EFTA na rynek Wspólny bez zgody uprawnionego stanowi naruszenie tych praw.
Istotnym problemem w przypadku produktów leczniczych jest także ewentualna konieczność przepakowania produktu leczniczego w celu dostosowania go do wymogów obowiązujących na rynku krajowym. Chodzi tu w szczególności o wielkość opakowań, treść i język ulotek dla pacjenta. Wszelkie zmiany w opakowaniu ingerują w prawo z rejestracji znaku towarowego, co potencjalnie może rodzić szereg trudności.

III. Jakie oznaczenia mogą być znakiem towarowym?
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.
Prawo własności przemysłowej nie zamyka katalogu oznaczeń, które mogą uzyskać rejestrację jako znak towarowy. Do najbardziej popularnych znaków towarowych zalicza się znaki słowne, graficzne oraz słowno-graficzne. Możliwe jest jednakże uzyskanie ochrony na inne typy znaków. Tytułem przykładu należy wskazać znaki przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, multimedialne, czy hologramy.

IV. Kategorie znaków towarowych
Na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej można wskazać następujące kategorie normatywne znaków towarowych: indywidualny znak towarowy, który realizuje podstawową funkcję odróżniającą przez wskazywanie pochodzenia towaru od uprawnionego przedsiębiorcy, znak towarowy powszechnie znany (notoryjny) – tj. znak znany połowie potencjalnych nabywców towarów, znak towarowy renomowany – czyli znak znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy (wcześniej rozumiany jako znak uosabiający pewne „wartości” niesione przez znak) oraz znak usługowy.

V. Znak towarowy powszechnie znany
Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji znaku towarowego powszechnie znanego. Zdefiniowanie powszechnej znajomości pozostawione zostało orzecznictwu i doktrynie. W ślad za stanowiskiem TSUE również w polskiej doktrynie przyjęto, że kryterium uznania znaku za powszechnie znany nie może stanowić procentowo określona liczba odbiorców, choć znajomość znaku wśród grupy większej niż połowa odbiorców towarów przesądza o notoryjności znaku. Do najważniejszych kryteriów pozwalających na ocenę powszechności znaku należy wymienić: czas używania znaku, którego upływ przekłada się na zapadnięcie znaku w świadomości odbiorców, sytuację towaru na rynku, w szczególności ilość towarów obecnych na rynku, ich dostępność, kanały dystrybucji, intensywność prowadzonej kampanii reklamowej.
Uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego może żądać zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych i w sytuacji gdy takie używanie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.
VI. Znak towarowy renomowany
Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji znaku renomowanego. Sposób rozumienia znaku towarowego został wypracowany w orzecznictwie TSUE oraz powierzony krajowej doktrynie i orzecznictwu. Zgodnie z najnowszym krajowym orzecznictwem – zgodnym z linią przyjętą przez TSUE – dla ustalenia renomy znaku towarowego determinujące znaczenie ma „kryterium ilościowe”, czyli rozpoznawalność znaku przez znaczną część właściwego kręgu odbiorców. Wymagany stopień znajomości należy uważać za osiągnięty, gdy znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy (tak np. w wyr. ETS z 6.10.2009 r., C-301/07, wyr. ETS z 14.9.1999 r., C-375/97, Chevy, pkt 31, wyr. SPI z 13.12.2004 r., T 8/03, El Corte Inglés v. OHIM, pkt 24). Definiując renomę znaku towarowego od dłuższego już czasu odchodzi się od tzw. „kryterium jakościowego”. Przyjmuje się bowiem, że z normatywnym pojęciem renomowanego znaku towarowego nie należy utożsamiać wyłącznie takich pojęć jak: wysoka jakość, prestiż, wyobrażenie o walorach towaru czy też dobra opinia o towarach sygnowanych tego rodzaju znakiem.

VII. Zakres terytorialny znaku towarowego
Znak towarowy może być zarejestrowany w procedurze krajowej (prowadzonej przed Urzędem Patentowym RP), międzynarodowej (zajmuje się nią Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie) i regionalnej (prowadzonej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i skutkującej rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej, zwanego także znakiem unijnym). I tak znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP, tzw. krajowy znak towarowy, odnosić będzie skutek wyłącznie na terytorium Polski. Znak towarowy zarejestrowany w EUIPO będzie ważny na obszarze całej Unii Europejskiej. Znak towarowy zarejestrowany w systemie międzynarodowym, zwanym także systemem madryckim będzie z kolei gwarantował ochronę w wybranych państwach, które są stronami Porozumienia Madryckiego, a które zostaną wskazane przez zgłaszającego znak. Istotą systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Zgłaszający, w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku bazowego w kraju pochodzenia, uzyskuje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach członkowskich.

VIII. Kiedy dochodzi do naruszenia znaku towarowego?
Do naruszenia znaku towarowego dochodzi w sytuacji bezprawnego używania w obrocie gospodarczym: 1) znaku identycznego do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, 2) znaku identycznego lub podobnego do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym wcześniej zarejestrowanym, 3) znaku identycznego lub podobnego do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie znaku mogłoby przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
Naruszenie znaku towarowego polega także na używaniu znaku towarowego: 1) jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie, 2) w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji.
Uprawnionemu z prawa ochronnego przyznana jest sfera pewnego monopolu prawnego i powiązane z nią postaci używania znaku towarowego. Używanie znaku towarowego w aspekcie problematyki naruszenia prawa polega w szczególności na: 1) umieszczaniu znaku towarowego na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

IX. Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia znaku towarowego
Uprawnionemu ze znaku towarowego przysługuje roszczenie o zaniechanie bezprawnych działań, roszczenie kompensacyjne oraz publikacyjne. Właściciel prawa może bowiem domagać się zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Dodatkowo Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec o podaniu orzeczenia lub informacji o orzeczeniu do publicznej wiadomości. Uprawniony ze znaku może także kierować żądania względem bezprawnie wytworzonych przedmiotów oraz środków i materiałów użytych do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o wycofaniu bezprawnie wytworzonych towarów z obrotu, albo o ich zniszczeniu.

Roszczenia określone w Prawie własności przemysłowej mają charakter majątkowy, gdyż służą ochronie interesów majątkowych i są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego.

X. Roszczenie informacyjne
Prawo własności przemysłowej zawiera katalog środków mających ułatwić właścicielowi praw zbieranie dowodów przeciwko naruszycielowi i gromadzenie informacji. Celowi temu służą roszczenie o zabezpieczenie dowodów, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego oraz roszczenie informacyjne.
Przesłankami do wezwania naruszyciela do udzielenia informacji jest wymóg wykazania przez uprawnionego wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz gdy uzyskanie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług jest niezbędne dla dochodzenia roszczenia.
Wniosek o zobowiązanie do udzielenia informacji dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej może być złożony zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku. Wniosek taki może być złożony przeciwko bezpośredniemu naruszycielowi, jak i osobie trzeciej. Wezwanie do udzielenia informacji przez podmiot inny niż naruszający jest możliwe w sytuacji, gdy podmiot ten:
1. posiada w ilości świadczącej o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej towary, przy których zaprojektowaniu, wytworzeniu lub wprowadzeniu do obrotu nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej lub których cechy estetyczne lub funkcjonalne naruszają te prawa lub
2. dostarcza, w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi osobie, która narusza prawa własności intelektualnej, lub
3. wykonuje w rozmiarze świadczącym o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej usługi z naruszeniem prawa własności intelektualnej, lub
4. został przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazany jako wytwórca lub uczestnik procesu wprowadzenia do obrotu takich towarów, odbiorca takich usług lub podmiot, który je świadczy.
Zakres informacji których właściciel praw własności przemysłowej może się domagać od domniemanego naruszyciela dotyczy dość szeroko ujętego katalogu informacji. Należą do nich bowiem:
1. informacje o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług;
2. informacje o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również ceny otrzymanych w zamian za towary lub usługi;
3. w szczególnie uzasadnionych okolicznościach inne informacje, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia.
Zważywszy na możliwość domagania się bliżej nie sprecyzowanych „innych informacji”, należy przyjąć, że tym samym wprowadzony został niejako otwarty katalog informacji podlegających ujawnieniu.

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych to kluczowy obszar w każdej organizacji. Rozwój nowych technologii, rozwiązań chmurowych i IoT wymaga spojrzenia na przepływ informacji i ochronę prywatności z większą uwagą.
Pomagamy w dopasowaniu działalności organizacji naszych Klientów do wymogów jakie nakładają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. zwane RODO lub GDPR.
Dostarczamy kompleksowych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Pomagamy w projektowaniu procesów zgodnych z RODO, opracowywanie i wdrożenie wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych, jak również bieżące doradztwo. Staramy się szukać optymalnych i szytych na miarę, dopasowanych do działalności Klienta rozwiązań.
Rozumiemy również, że nasi Klienci potrzebują konkretnych i praktycznych odpowiedzi. Zawsze staramy się mieć na względzie potrzeby Klienta i szukać optymalnych dla niego rozwiązań.

Nasze doradztwo obejmuje m.in.:

 • opracowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, takiej jak polityk prywatności, polityka bezpieczeństwa
 • pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych i redakcji stosowanych klauzul informacyjnych
 • przygotowanie treści klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgody na rozpowszechnianie wizerunku
 • przygotowanie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych
 • opracowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie regulaminów i zasad przetwarzania w środowisku cyfrowy
 • weryfikujemy zasady korzystania z cookie’s i opracowujemy odpowiednie klauzule
 • obsługę żądań osób, których dane dotyczą
 • prowadzimy audyty mające na celu analizę działalności Klienta pod kątem wymogów wynikających z RODO wsparcie przy prowadzeniu oceny skutków przetwarzania danych
 • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w stosunku prac

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Dobra Luksusowe

Mamy wieloletnie doświadczenie w ochronie praw własności intelektualnej najbardziej znanych marek na świecie.
Wspieramy producentów luksusowych samochodów, perfum i kosmetyków, a także odzieży i akcesoriów.
Doradzamy Klientom działającym na rynku dóbr luksusowych w zakresie ochrony własności intelektualnej i jej egzekwowania. Wspieramy również Klientów w działaniach zmierzających do wyeliminowania produkcji i obrotu podrobionymi towarami.
Pomagamy chronić przed nieuczciwą konkurencją zarówno znaki towarowe, prawa autorskie, jak i niepowtarzalny design.
Oferujemy wsparcie dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Podejmujemy działania przed organami celnymi w postępowaniach dotyczących zatrzymanych na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w postępowaniach karnych dotyczących obrotu towarami podrobionymi, jak i w postępowaniach cywilnych. Pomagamy także Klientom w sprawach naruszeń praw własności intelektualnej, w tym w zwalczaniu obrotu towarami podrobionymi w Internecie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

E- commerce

Pomoc prawna dla sektora e-commerce oznacza dla nas kompleksowe podejście do potrzeb Klienta. Nasze wsparcie obejmuje analizę sytuacji pod kątem ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, biorąc pod uwagę cały szereg innych aktów prawnych, w szczególności: ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o prawach konsumenta, czy ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Nasze usługi obejmują:

 • ocenę ryzyka kolizji nowo wybranych oznaczeń z wcześniej istniejącymi prawami własności intelektualnej
 • analizę treści i prezentacji graficznych zawartych na stronie internetowej, w porta-lach społecznościowych i prowadzonych kanałach w social mediach pod kątem na-ruszeń praw własności przemysłowej i praw autorskich
 • doradztwo w zakresie reklamy internetowej
 • sporządzanie regulaminów platform internetowych, regulaminów promocji, sprze-daży, formularzy: odstąpienia od umowy, reklamacji i zwrotu
 • przygotowanie polityk prywatności, cookies
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, dotyczących odzyskiwania domen internetowych
Farmacja

Na przestrzeni wielu lat wyspecjalizowaliśmy się w procesach patentowych z branży farmaceutycznej. Pracowaliśmy dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych chroniąc ich patenty w Polsce zarówno przed sądami, jak też przed Urzędem Patentowym RP. Mamy doświadczenie w prowadzeniu wielowątkowych, międzynarodowych postępowań sądowych. Współpracujemy z renomowanymi międzynarodowymi kancelariami. Mamy duży wkład w tworzeniu korzystnej dla uprawnionych z patentu linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wyznaczającej standardy ochrony patentowej w Polsce. Prowadziliśmy precedensowe procesy, w tym jedyny w Polsce proces o wykładnię tzw. wyjątku Bolara w prawie polskim. Przyczyniliśmy się do ugruntowania w polskim orzecznictwie z zakresu własności przemysłowej szerokiego rozumienia pojęcia oferowania, jako wszystkich czynności zmierzających do zachęcenia osób trzecich do nabycia produktu będącego przedmiotem opatentowanego wynalazku. Pojęcie to obejmuje różnorodne działania marketingowe, w szczególności reklamowe, promocyjne, prezentacje na wystawach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji o możliwości nabycia w katalogach, cennikach i innych materiałach, a także w czasopismach i na stronach internetowych.

Dla zainteresowanych przedstawiamy link do wyroku Sądu Najwyższego http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20CSK%2092-13.pdf

German Desk

Wieloletnie doświadczenie w łączeniu aspektów prawno-biznesowych niemiecko-polskich pozwoliło nam na stworzenie wyspecjalizowanego German Desk. Kompleksowo wspieramy Klientów z krajów niemieckojęzycznych w Polsce, jak i polskich Klientów w krajach niemieckojęzycznych.
Doradzamy kompleksowo w zakresie wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pomagamy tworzyć i restrukturyzować spółki, wspieramy także w transakcjach i w bieżącej obsłudze spółek. Oferujmy wsparcie sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej, aspektami prowadzenia biznesu i sprzedaży on-line oraz danych osobowych.
Współpracujemy także z licznymi partnerami z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, co pozwala nam świadczyć kompleksowe wsparcie Klientom, którzy chcą podjąć działalność na rynkach niemieckojęzycznych. Łączymy wiedzę, doświadczenie i zrozumienie otoczenia biznesowego.
Od wielu lat cieszymy się zaufaniem renomowanych firm niemieckich z branży automotive, przemysłu, producentów luksusowych kosmetyków, które powierzają nam swoje sprawy w Polsce. To jest dla nas najlepsza rekomendacja.

IP due dilligence

IP due diligence – Audyt praw własności intelektualnej
Audyt praw własności intelektualnej [IP due diligence] nabiera szczególnego znaczenia, gdy chcemy wykorzystać własność intelektualną jako element strategii rozwoju firmy. Prawa własności intelektualnej niejednokrotnie stanowią najcenniejszy składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku innowacyjnych przedsiębiorstw. Audyt praw własności intelektualnej ma fundamentalne znaczenie w przypadku transakcji biznesowych, fuzji i przejęć bądź reorganizacji przedsiębiorstw, ale także wtedy, gdy chcemy ocenić potencjał własności intelektualnej w naszej firmie i ocenić efektywność zarządzania nim. W biznesowej rzeczywistości informacje zawarte w audycie o stanie praw własności intelektualnej mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję inwestorów o zaangażowaniu się w dany projekt. Od nich bowiem będzie zależeć ocena, czy proponowana transakcja jest warta żądanej ceny, czy też oferta powinna zostać zrewidowana.

Nasze usługi obejmują:
• ocenę stanu praw własności intelektualnej, w szczególności analizę poszczegól-nych praw własności przemysłowej, praw autorskich, know-how, domen interneto-wych, etc., które wykorzystuje firma
• weryfikację i ustalenie komu przysługują i kiedy wygasają prawa własności intelek-tualnej
• analizę skuteczności zawartych umów licencyjnych oraz związanych z nimi poten-cjalnych ryzyk
• przygotowanie umów cesji lub przeniesienia praw własności intelektualnej
• dokonywanie stosownych zmian w rejestrach urzędowych
• ocenę potencjalnych naruszeń i zagrożeń związanych z egzekwowaniem praw wła-sności intelektualnej

Know how i Tajemnica przedsiębiorstwa

Know-how oraz tajemnica przedsiębiorstwa należą do jednego z najważniejszych składników niemajątkowych przedsiębiorstwa. Chcąc zabezpieczyć swoje interesy przed szkodliwymi działaniami konkurencji, pracowników oraz innych podmiotów działających na rynku, firma powinna wprowadzić szereg zabezpieczeń obrotu informacjami poufnymi, stanowiącymi wartość dla firmy.
Nasi specjaliści doradzą, jak chronić cenne informacje w firmie i pomogą określić procedury konieczne do utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jakie działania podjąć w celu zachowania ich poufności.
Nasze usługi obejmują:
• przygotowywanie i negocjacje umów cywilnoprawnych oraz pomoc w sformu-łowaniu innych klauzul umownych pozwalających chronić informacje poufne
• przygotowanie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
• przygotowywanie umów o zachowaniu poufności
• przygotowywanie umów licencyjnych oraz umów o korzystanie z know-how

Naruszenia IP w Internecie-www

Specjalizujemy się w sprawach dotyczących naruszeń własności intelektualnej w Internecie. Naszym klientom doradzamy w sporach dotyczących naruszenia znaku towarowego w wyniku rejestracji i używania domen internetowych, używania znaków towarowych w sposób przekraczający dozwolone informacyjne użycie, używania znaków towarowych w linkach i w reklamie kontekstowej (z wykorzystaniem słów-kluczowych, keyword advertising), czy w sprawach usuwania treści chronionych prawem autorskim, a udostępnianych poprzez stronę internetową. Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi portalami aukcyjnymi i społecznościowymi. Monitorujemy rynek online wykrywając naruszenia na możliwie najwcześniejszym etapie.

Nasze usługi obejmują:

 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe postępowaniach cywilnych i karnych
 • reprezentowanie klientów w sporach domenowych prowadzonych przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi (krajowymi i zagranicznymi)
 • dokonanie oceny sposobu używania znaku towarowego przez nieuprawnionego w zakresie zgodności z prawem własności przemysłowej
 • doradzanie w zakresie reklamy z użyciem słów kluczowych identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego
 • monitorowanie rynku online, w tym portali aukcyjnych
 • wdrażanie działań i programów przeciwdziałających naruszeniom online

Na czym polega informacyjne użycie znaku towarowego?

Zgodnie z prawodawstwem krajowym i unijnym dozwolone jest używanie cudzego znaku towarowego, także na stronie internetowej, ale wyłącznie jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług i tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

W ocenie TSUE “użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru” (wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03). W praktyce często jednak budzi kontrowersje kwestia, czy i w jakim zakresie dozwolone jest używanie przez osobę trzecią znaku towarowego innego podmiotu oraz czy uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej np. zamieszczania reklamy towarów i usług identycznych z towarami i usługami, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany. Próbując odpowiedzieć na to pytanie należy wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in.: czy takie używanie ma negatywny wpływ na jedną z funkcji znaku towarowego oraz czy takie używanie wprowadza w błąd przeciętnego internautę i nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których np. dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też – przeciwnie – od osoby trzeciej.

Co to jest reklama kontekstowa?
Usługa AdWords, czyli reklama wykorzystująca słowa kluczowe, jest jedną z form reklamy kontekstowej. Do innych przykładów tejże reklamy zalicza się np. przekaz nawiązujący do treści, które użytkownik przegląda na stronie internetowej, tak by reklama została dobrana tematycznie do treści przeglądanych stron.

Nieuczciwa konkurencja www

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Doradzamy w zakresie szeroko rozumianej ochrony konkurencji zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo prawne. Mamy doświadczenie zarówno w sprawach z zakresu ochrony, jak i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prócz spraw dotyczących naśladownictwa i kopiowania produktów, stosowania oznaczeń wprowadzających klientów w błąd, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony know-how, blokowania dostępu do rynku czy nieuczciwej reklamy, zapewnialiśmy naszym klientom pomoc m.in. w zakresie oceny, czy dane zachowanie prowadzi do nadużywania pozycji dominującej, czy podziału rynku, które to kwestie niejednokrotnie współtowarzyszą sporom patentowym, czy też dotyczącym znaków towarowych i importu równoległego.
Nasze usługi obejmują:

 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony i zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • przygotowanie umów zabezpieczających tajemnicę przedsiębiorstwa i ochronę know-how
 • dokonanie oceny prawnej planowanych działań w zakresie ich zgodności z prawem nieuczciwej konkurencji, antymonopolowym oraz prawem ochrony konsumentów
 • wdrażanie działań przeciwdziałających naśladownictwu produktów
Nowe technologie

Doradztwo w zakresie aspektów prawnych nowych technologii wymaga otwartego i indywidualnego podejścia. Umiejętności łączenia specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin oraz kreatywności i doświadczenia, a przede wszystkim dobrego zrozumienia otoczenia biznesowego. Staramy się zrozumieć technologię i innowacyjność, z których korzystają nasi Klienci. Nie boimy się nowych wyzwań i przecierania szlaków. Naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego, tak aby mogli realizować swoje najśmielsze plany biznesowe.
Doradzamy Klientom w zakresie projektów IT. Przygotowujemy i stanowimy wsparcie w negocjacji umów wdrożeniowych, licencyjnych, outsourcing ’u, czy też serwisowych (SLA).
Przedsiębiorcy z branży nowych technologii potrzebują wszechstronnego wsparcia prawnego. Oferujemy pomoc prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej i praw do programów komputerowych, aplikacji mobilnych, jak i w zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Ogólne o usługach na stronę
 1. Ogólne

Opracowujemy i wdrażamy strategie ochrony własności intelektualnej. W naszej pracy stawiamy przede wszystkim na zrozumienie klienta i jego potrzeb biznesowych. Każdorazowo uwzględniamy indywidualną sytuację oraz charakter działalności klienta. Działamy z wyprzedzeniem – potrafimy ocenić ryzyka naruszeń własności intelektualnej związane z daną branżą i wiemy jakie kroki należy podjąć by skutecznie zabezpieczyć interesy klienta. W przypadku naruszeń – wskazujemy na efektywne rozwiązania prawne.

 1. Dochodzenie praw z patentu/spory patentowe/naruszenia patentu

Spory patentowe to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Dzięki współpracy z doświadczonymi krajowymi i zagranicznymi rzecznikami patentowymi różnych specjalności, jesteśmy w stanie zapewnić klientom kompleksowe doradztwo w najbardziej zaawansowanych sporach. Pomagamy przedsiębiorcom z różnych branż. Szczególne doświadczenie mamy jednak w doradztwie w sporach patentowych z dziedziny farmacji.

 • Nieuczciwa konkurencja

Doradzamy w zakresie ochrony konkurencji, zarówno w kwestiach imitacji i naśladownictwa produktów, oznaczeń wprowadzających w błąd, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how, czy nieuczciwej reklamy.

 1. Umowy

Posiadamy duże doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów z zakresu własności intelektualnej, w tym umów licencyjnych i przeniesienia praw, oraz ochrony know-how i IT.

 

 1. Podrobione towary/Zatrzymania policyjne/Zatrzymania celne/ tranzyt podrobionych towarów

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów zatrzymaniowych zebrane w pracy dla międzynarodowych koncernów z różnych sektorów gospodarki. Eliminujemy z rynku podrobione towary współpracując z organami ścigania zarówno na podstawie przepisów krajowych (pwp, kk), jak również w trybie Rozporządzenia 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.

Pomagamy klientom w sprawach tranzytu podrobionych towarów. Od naruszenia praw własności intelektualnej polegającego na imporcie lub eksporcie podrobionych towarów należy bowiem odróżnić tranzyt przez terytorium Unii Europejskiej produktów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub naruszających inne prawa własności intelektualnej, a które to towary nie są przeznaczone na rynek UE.

 Naruszenia IP w Internecie

Specjalizujemy się w naruszeniach online, w tym dotyczących naruszeń znaków towarowych, sporach domenowych, usuwaniu treści chronionych prawem autorskim, czy dot. nielegalnego linkowania i reklamy kontekstowej. Współpracujemy z portalami aukcyjnymi w celu usuwania ofert naruszających prawa naszych klientów. Monitorujemy rynek online wykrywając naruszenia na możliwie najwcześniejszym etapie.

 

 • Spory domenowe/arbitraż domenowy

Zajmujemy się odzyskiwaniem domen zarówno w sporach przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi, jak przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

Mimo iż aktualnie większość podmiotów zdaje sobie sprawę, jak istotne znaczenie gospodarcze ma zabezpieczenie swoich praw poprzez rejestrację domeny internetowej, wciąż zdarza się, że kwestia ta odkładana jest „na później”, lub że właściciel praw rejestrując domenę zrezygnował z zakupu większej liczby możliwych rozszerzeń.

Choć  wydaje się, że Polska ma za sobą tzw. gorączkę domen internetowych to wciąż popularne jest zjawisko zwane cybersquattingiem, który polega na rejestracji przez osobę trzecią domeny zawierającej znak towarowy, a następnie uzależnienie jej transferu od zapłaty znacznej sumy pieniędzy, zdecydowanie przekraczającej koszty rejestracji i utrzymywania. Innym zjawiskiem jest typosquatting, czyli używanie domen podobnych brzmieniowo do popularnych i znanych domen lub nazw firm.

Spory dotyczące nazw domeny .pl rozpatrywane są w Polsce przed jednym z sądów polubownych, tj. Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji lub Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, lub przed sądem powszechnym. Postępowanie przed Sądem Polubownym może dotyczyć jedynie sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej z zakończeniem .pl. Aby sprawa mogła być rozpatrywana przez Sąd Polubowny, co najmniej jedna ze stron musi mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zaletą postępowania przed sądem polubownym jest szybkość postępowania i mniejszy formalizm procesowy. Wadą zaś jego jednoinstancyjność przejawiająca się w trudnościach związanych z uchyleniem wyroku sądu polubownego. Jest to bowiem możliwe wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie przysługującej w określonych sytuacjach.

 • Ochrona znaków towarowych

Oceniamy ryzyko kolizji nowych oznaczeń ze znakami towarowymi już istniejącymi na rynku, jak również doradzamy w zakresie optymalizacji rejestracji i utrzymywania portfeli praw własności intelektualnej obejmujących znaki towarowe. Wspieramy naszych klientów w obronie znaków towarowych w postępowaniach w sprawie sprzeciwu i unieważnienia oraz w sprawach sądowych dotyczących naruszeń znaków towarowych, czy to poprzez używanie znaku identycznego lub podobnego do znaku wcześniej zarejestrowanego, czy też w zakresie dowodzenia renomy, importu równoległego, rejestracji znaku towarowego w domenie internetowej.

 1. Spory sądowe

Pomagamy w egzekwowaniu praw własności intelektualnej, utrzymaniu istniejących praw i pozycji rynkowej. Mamy doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących naruszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich, imitacji produktów, czy ochrony konkurencji. Świadczymy kompleksowe usługi, począwszy od wstępnej oceny prawnej i zaproponowania środków zaradczych, doradztwa w zakresie zabezpieczenia dowodów, prowadzenia negocjacji ugodowych, po prowadzenie postępowań sądowych. Reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym), cywilnymi (w tym przed Sądem Najwyższym) i karnymi.

 1. Import równoległy

Rozumiemy jak ważne dla działalności naszych klientów jest uszczelnianie rynków i podejmowanie skutecznych działań w sytuacji importowania na rynek europejski towarów na niego nie przeznaczonych.

Doradzamy klientom w sprawach naruszeń znaków towarowych związanych z przepakowaniem produktów leczniczych w ramach importu równoległego, jak również w sprawach nielegalnego importu równoległego oryginalnych produktów sprowadzanych na teren EOG bez zgody właściciela znaku i które to towary nie są przeznaczone na ten rynek.

 1. Sektor farmaceutyczny

Prócz reprezentowania naszych klientów w licznych sporach naruszeniowych dotyczących patentów z dziedziny farmacji, pomagamy klientom w sprawach dotyczących importu równoległego produktów leczniczych, usuwania z rynku sfałszowanych i podrobionych produktów leczniczych, sporządzania umów licencyjnych, cesji praw, czy w kwestiach związanych z odpowiedzialnością za produkt.

Pozostałe PSK

Prawo handlowe & restrukturyzacja / likwidacja spółek
Dobra marka potrzebuje solidnego fundamentu. Już na długo wcześniej, niż zajęliśmy się prawem własności przemysłowej, zajmowaliśmy się tworzeniem i obsługą prawną spółek, często dysponujących silnymi, powszechnie rozpoznawalnymi markami. Robimy to nadal. Łączymy, dzielimy, restrukturyzujemy, a zdarza się że likwidujemy spółki. Współpracujemy z zewnętrznymi zaprzyjaźnionymi doradcami w aspektach, w których sami nie doradzamy, np. z doradcami podatkowymi. Robimy tylko to, co robimy dobrze.

Sztuka / Artyści
Lubimy sztukę, uwielbiamy sztukę! Sztuka nas inspiruje i chcemy ją wspierać. Zapraszamy artystów. Macie pytania dotyczące Waszych praw? My mamy odpowiedzi.

Sporty (motorowe)
Dźwięk pracy silnika zastrzeżony jako znak towarowy? Oczywiście! A jeszcze silnika pracującego na wysokich obrotach….. – obiecującego dużo adrenaliny? To dla nas więcej niż praca. To wyzwanie, które podejmujemy. I to z przyjemnością! Uwaga: sporty nie – motorowe też nas kręcą! I to do wszystkich obrotów…. To długa historia!

Automotive
Współpracujemy od wielu lat z producentami samochodów i części samochodowych. Mówiąc w skrócie: znamy sie na tym. Brzmi nieskromnie? Tak. Ale to prawda.

Strategie budowy marki
Naszą ambicją jest towarzyszyć naszym Mocodawcom w budowaniu Ich sukcesu od samego początku. Współpracujemy z agencjami reklamowymi, agencjami PR, artystami wizualnymi, specjalistami tworzącymi wizerunek marki. Daje nam to frajdę!

Prawo gospodarcze due diligence

Prawo gospodarcze
Zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą korporacyjną. W ramach świadczonych przez nas usług doradzamy już na etapie tworzenia spółki, pomagając w dokonaniu właściwego wyboru formy prowadzonej działalności. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do powołania i rejestracji spółki. Pomagamy w procesie tworzenia odpowiedniej umowy spółki albo statutu w celu zabezpieczenia interesów reprezentowanych przez nas udziałowców czy akcjonariuszy spółki. W przypadku podmiotów już istniejących świadczymy usługi bieżącego doradztwa. Przygotowujemy uchwały organów spółek, doradzamy przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek. Wspieramy naszych klientów przy zawieraniu umów z kontrahentami, bierzemy udział w negocjacjach, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością.

Legal due diligence
W przypadku, gdy nasi klienci są zainteresowani kupnem innego przedsiębiorstwa, czy to w postaci nabycia zorganizowanej jego części czy też poprzez nabycie udziałów czy akcji to w każdym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie badania kondycji przedsiębiorstwa, tzw due diligence. Doradzamy odpowiednią formę transakcji choćby ze względu na rodzaj odpowiedzialności za zobowiązania. W ramach takiego procesu wraz ze specjalistami z poszczególnych branż (np. technologicznych, podatkowych, etc.) przeprowadzamy badanie, aby móc ocenić faktyczną kondycję przedsiębiorstwa i oszacować potencjalne ryzyka związane z planowaną transakcją. Wynik badania często determinuje cenę zakupu, sposób czy też sposób jej zapłaty.

Prawo handlowe i restrukturyzacja / likwidacja spółek

Prawo handlowe & restrukturyzacja / likwidacja spółek

Dobra marka potrzebuje solidnego fundamentu. Już na długo wcześniej niż zajęliśmy się prawem własności przemysłowej zajmowaliśmy się tworzeniem i obsługą prawną spółek, często dysponujących silnymi, powszechnie rozpoznawalnymi markami. Robimy to nadal. Łączymy, dzielimy, restrukturyzujemy, a zdarza się, że likwidujemy spółki. Współpracujemy z zewnętrznymi zaprzyjaźnionymi doradcami w aspektach, w których sami nie doradzamy, np. z doradcami podatkowymi. Robimy tylko to, co robimy dobrze.

Prawo pracy

Wiemy, jak istotne w biznesie są odpowiednie klauzule o obowiązku zachowania poufności, zapewniające przeniesienie praw własności intelektualnej przez pracownika a także zakazy konkurencji obowiązujące w trakcie i po ustaniu zatrudnienia. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów cywilno-prawnych z pracownikami. Pomagamy na co dzień rozwiązywać problemy pracownicze. Doradzamy, jak zakończyć stosunek pracy w jak najdogodniejszy sposób. Niekiedy jednak proces sądowy jest nieodzowny i z reguły jest to widoczne od dłuższego czasu, wtedy pomagamy przygotować się do procesu. Prowadzimy też skomplikowane procesy pracownicze.

Sporty motorowe

Dźwięk pracy silnika zastrzeżony jako znak towarowy? Oczywiście! A jeszcze silnika pracującego na wysokich obrotach….. – obiecującego dużo adrenaliny? To dla nas więcej niż praca. To wyzwanie, które podejmujemy. Z przyjemnością!

Uwaga: sporty niemotorowe też nas kręcą! I to do wysokich obrotów…. To długa historia!

Spory domenowe - przykładowy opis usług

Spory domenowe (arbitraż domenowy).

Zajmujemy się odzyskiwaniem domen zarówno w sporach przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi, jak przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

Mimo iż aktualnie większość podmiotów zdaje sobie sprawę, jak istotne znaczenie gospodarcze ma zabezpieczenie swoich praw poprzez rejestrację domeny internetowej, wciąż zdarza się, że kwestia ta odkładana jest „na później”, lub że właściciel praw rejestrując domenę zrezygnował z zakupu większej liczby możliwych rozszerzeń.

Pomożemy Tobie:

 • odzyskać domenę z nazwą Twojej firmy
 • podpowiemy jakie inne domeny warto, aby posiadała Twoja firma
 • zadbać, aby nikt nie używał podobnie brzmiących domen do Twojej
 • inne cechy oferty, najważniejsze dla klienta

Spór o domenę – cybersquatting i typosquatting.

Choć  wydaje się, że Polska ma za sobą tzw. gorączkę domen internetowych to wciąż popularne jest zjawisko zwane cybersquattingiem, który polega na rejestracji przez osobę trzecią domeny zawierającej znak towarowy, a następnie uzależnienie jej transferu od zapłaty znacznej sumy pieniędzy, zdecydowanie przekraczającej koszty rejestracji i utrzymywania. Innym zjawiskiem jest typosquatting, czyli używanie domen podobnych brzmieniowo do popularnych i znanych domen lub nazw firm.

 

Spory dotyczące domen z końcówką .pl

Spory dotyczące nazw domeny .pl rozpatrywane są w Polsce przed jednym z sądów polubownych, tj. Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji lub Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, lub przed sądem powszechnym. Postępowanie przed Sądem Polubownym może dotyczyć jedynie sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej z zakończeniem .pl. Aby sprawa mogła być rozpatrywana przez Sąd Polubowny, co najmniej jedna ze stron musi mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zaletą postępowania przed sądem polubownym jest szybkość postępowania i mniejszy formalizm procesowy. Wadą zaś jego jednoinstancyjność przejawiająca się w trudnościach związanych z uchyleniem wyroku sądu polubownego. Jest to bowiem możliwe wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie przysługującej w określonych sytuacjach.

Jak mogę odzyskać domenę z nazwą mojej firmy? 

My Ci pomożemy, bo jesteśmy ekstra super. Warto u nas zabezpieczyć swoją domenę, usługę, gdyż nasi pracownicy mają doświadczenie, wiedzę itd. (podsumowanie, które pokaże że to Wy jesteście najlepszym wyborem). (Innym często stosowanym zabiegiem jest zbudowanie zaufania, poprzez pokazanie osoby z którą będę współpracował np.:)


Twoje domeny odzyskiwać będzie prawnik z wieloletnim stażem Pan Bartłomiej Kochlewski. Na swoim koncie posiada około 300 odzyskanych domen, na całym świecie.

Skontaktuj się!

b.kochlewski@skplus.eu

500 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Spory patentowe

Patenty chronią wynalazki. My pomagamy chronić patenty. To jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowań o naruszenie patentów. Do spraw podchodzimy pragmatycznie: Uważamy, że najważniejsze jest zrozumienie potrzeb i interesów Klienta, istoty wynalazku, a przez to przygotowanie spójnego planu prowadzenia sprawy. Doradzając działania taktyczne zawsze oceniamy ich długofalowe, strategiczne konsekwencje.

Ściśle współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin techniki i różnych specjalności, co umożliwia nam zaoferowanie naszym Klientom kompleksowe doradztwo w najbardziej skomplikowanych sporach, w szerokim spektrum spraw: od mechaniki do farmacji. Reprezentowaliśmy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach naruszeń patentów o precedensowym charakterze. Przeprowadziliśmy wiele postępowań spornych w zakresie unieważnienia patentów i dodatkowych praw ochronnych przed Urzędem Patentowym oraz przed sądami administracyjnymi. Angażujemy się nie tylko po stronie właścicieli patentów. Doradzamy Klientom również w sytuacji, gdy postawiono im zarzutyo naruszenie cudzych patentów, zarówno w postępowaniach sądowych, jak też prowadzimy sprawy o unieważnienie cudzych patentów.
Nasze usługi obejmują:

 • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postę-powaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • pomoc w zarządzaniu prawami własności intelektualnej
 • sporządzanie umów licencyjnych na korzystanie z patentu i przeniesienia praw
 • prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach dotyczących wykorzystania wynalazku
spory patentowe www

Dochodzenie praw z patentu/spory patentowe/naruszenie patentu
Spory patentowe to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Dzięki współpracy z doświadczonymi krajowymi i zagranicznymi rzecznikami patentowymi różnych specjalności, jesteśmy w stanie zapewnić klientom kompleksowe doradztwo w najbardziej skomplikowanych sporach. Pomagamy przedsiębiorcom z różnych branż, szczególne doświadczenie mamy jednak w doradztwie w sporach patentowych z dziedziny farmacji. Reprezentowaliśmy naszych klientów przed sądami powszechnymi w sprawach naruszeń patentów o precedensowym charakterze. Przeprowadziliśmy wiele postępowań spornych w zakresie unieważnienia patentów i dodatkowych praw ochronnych przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami administracyjnymi.
Nasze usługi obejmują:

 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych, począwszy od zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, przygotowanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu przedsądowym i sądowym, po zabezpieczenie powództwa i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • przygotowywanie pism w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych dotyczących ochrony wynalazków i dodatkowych praw ochronnych przed UPRP oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie umów licencyjnych i przeniesienia praw

Dochodzenie i egzekwowanie praw patentowych
Naruszenia patentu dopuszcza się osoba, która bez zgody uprawnionego z patentu wkracza w zakres jego wyłączności. Katalog zachowań, których uprawniony z patentu może zakazać innym osobom jest szeroki. Obejmuje on zakaz korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów, lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.

Roszczenia w przypadku naruszenia patentu
Uprawnionemu z patentu przysługują roszczenia w przypadku zagrożenia naruszenia, jak i naruszenia patentu.
Uprawniony z patentu może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa. Może on też, w sytuacji jeśli jego patent został naruszony, żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Przedawnienie roszczeń
Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu jest możliwe, o ile nie doszło do ich przedawnienia. Z tego względu nie należy zwlekać z podjęciem kroków prawnych przeciwko naruszycielowi. Roszczenia te przedawniają się z upływem 3 lat liczonych od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

Spory www

Spory z zakresu własności intelektualnej /Spory IP

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych i postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. W naszej pracy stawiamy przede wszystkim na zrozumienie klienta i jego potrzeb biznesowych. Każdorazowo uwzględniamy indywidualną sytuację oraz charakter działalności klienta. Działamy z wyprzedzeniem – potrafimy ocenić ryzyka naruszeń własności intelektualnej związane z daną branżą i wiemy jakie kroki należy podjąć by skutecznie zabezpieczyć interesy klienta. Gdy dojdzie do naruszenia – wykorzystujemy nasze doświadczenie i wskazujemy na efektywne i sprawdzone rozwiązania prawne.

Współpracując z polskimi i zagranicznymi rzecznikami patentowymi oraz wdrażając nieszablonowe strategie ochrony praw własności intelektualnej skutecznie pomagamy w egzekwowaniu i utrzymaniu praw i pozycji rynkowej naszych klientów. W razie potrzeby tworzymy interdyscyplinarne zespoły dedykowane konkretnym problemom zapewniając w ten sposób wielopłaszczyznową analizę sprawy.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących naruszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji.
Świadczymy kompleksowe usługi, począwszy od wstępnej oceny prawnej i zaproponowania środków zaradczych, prowadzenie negocjacji ugodowych, zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie powództwa, po prowadzenie postępowań sądowych.

W zakresie postępowań sądowych nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących naruszenia patentów, wzorów prze-mysłowych, znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi WSA i NSA w sprawach decyzji wydanych przez Urząd Patentowy RP
 • Prowadzenie postępowań arbitrażowych przed krajowymi i zagranicznymi instytu-cjami

W zakresie postępowań spornych nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP w sprawach unieważ-nienia patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z reje-stracji wzoru przemysłowego oraz w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia praw własności przemysłowej
 • Prowadzenie postępowań przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelek-tualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących obrony unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych
Strategie budowy marki

Naszą ambicją jest towarzyszyć naszym Klientom w budowaniu Ich sukcesu od samego początku. Dlatego już na tym wstępnym etapie angażujemy się w ochronę tego, co będzie dla nich wartością – Ich marki. Współpracujemy z agencjami reklamowymi, agencjami PR, artystami wizualnymi, specjalistami tworzącymi wizerunek marki. Doradzamy, jaką strategię ochrony praw własności intelektualnej wybrać, i w którym kierunku postawić pierwsze kroki. –

Sztuka

Sztuka / Artyści
Lubimy sztukę, uwielbiamy sztukę! Sztuka nas inspiruje i chcemy ją wspierać.

Zapraszamy artystów.

Macie pytania dotyczące Waszych praw? My mamy odpowiedzi.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do Ochrona praw autorskich.

Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo przemysłowe / Ochrona designu
Wzornictwo przemysłowe („design”) jest prężnie rozwijającą się dziedziną zarówno twórczą, jak i gospodarczą. Poczucie estetyki człowieka powoduje nieustanne dążenie do tworzenia rzeczy pięknych, oryginalnych i niepowtarzalnych. Fantazyjny design to nie tylko odzież, opakowania różnorodnych produktów, czy sprzęt gospodarstwa domowego. Design ma bowiem istotne znaczenie w bardzo wielu branżach, od branży automotive, po oświetlenie i dekorację wnętrz.
Ochrona wzoru przemysłowego obejmuje zewnętrzną postać produktu. Może to być zarówno jego kształt, oryginalna kolorystyka, jak i faktura. Niejednokrotnie niepowtarzalny design produktu stanowi o jego sukcesie na rynku. Oryginalne i atrakcyjne przedmioty nie tylko pozwalają wyróżnić się na rynku na tle konkurencji, ale wpływają także na decyzje zakupowe Klientów. Trendy rynkowe pokazują, iż dla Klientów ważne są nie tylko cechy praktyczne danego produktu, ale także jego walory wizualne.
Zważywszy na znaczenie, jakie odgrywa design, ważne jest, aby możliwie na jak najwcześniejszym etapie zadbać o zabezpieczenie swoich interesów w odniesieniu do wyglądu produktu. Skutecznie chroniony wzór przemysłowy może być istotną wartością majątkową przedsiębiorstwa.
W SK+ oferujemy kompleksowe usługi w zakresie ochrony wzornictwa przemysłowego. Przygotujemy wnioski o rejestrację, doradzimy jaką strategię ochrony praw zastosować w przedsiębiorstwie, aby skutecznie i efektywnie chronić swoje prawa w Polsce i za granicą.

Nasze usługi obejmują:

 • wsparcie w opracowaniu strategii ochrony wzorów przemysłowych
 • rejestrację wzorów przemysłowych w trybie krajowym (Urząd Patentowy RP), unij-nym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO)
 • utrzymywanie ochrony praw z rejestracji wzoru przemysłowego
 • przygotowanie umów regulujących kwestię powstania i autorstwa wzoru, umów li-cencyjnych, przeniesienia praw do wzoru, etc.
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO w sprawach unieważnienia i ochrony wzorów przemysłowych (wspólnotowych wzo-rów przemysłowych)
 • reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi w sprawach decyzji wydanych przez Urząd Patentowy RP
 • prowadzenie postepowań sądowych w sprawach dotyczących naruszenia wzorów przemysłowych
Zatrzymania celne_www

Usuwanie z rynku podrobionych produktów / monitoring rynku/ Podrobione towary/Zatrzymania policyjne/Zatrzymania celne/ tranzyt podrobionych towarów

Mamy wieloletnie doświadczenie w walce z podrabianymi towarami. Zajmujemy się zarówno monitoringiem rynku, jak też współpracą z organami ścigania, prywatnymi detektywami i portalami aukcyjnymi. Prowadzimy programy zatrzymaniowe dla krajowych i międzynarodowych koncernów z różnych sektorów gospodarki działając w trybie Rozporządzenia 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.

Pomożemy Ci:

 • efektywnie wyeliminować towary podrobione z rynku stacjonarnego i online
 • złożyć wniosek o ochronę celną i zorganizować system szkoleń dla celników i policjantów
 • egzekwować swoje prawa w postępowaniach sądowych karnych i cywilnych

Znak towarowy podrobiony – definicja
Definicja znaku towarowego podrobionego zawarta jest w ustawie Prawo własności przemysłowej. Przez znaki towarowe podrobione rozumie się użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym. Definicję towaru podrobionego i towaru naruszającego prawa własności intelektualnej zawiera z kolei Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013.

Zatrzymania celne i tranzyt podrobionych produktów
Do jednej z bardziej skutecznych metod eliminowania z rynku nielegalnych towarów należy posiadanie tzw. ochrony celnej znajdującej zastosowanie szczególnie w przypadku importu i eksportu podrobionych i/lub naruszających prawo własności intelektualnej towarów z i na terytorium Unii Europejskiej. Rozporządzenie 608/2013 znajduje zastosowanie do szeregu praw własności intelektualnej, w tym m.in. patentów udzielonych zgodnie z prawem krajowym lub unijnym, dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych i dla środków ochrony roślin (SPC), wzorów użytkowych w zakresie, w jakim wzór jest chroniony prawem krajowym lub unijnym jako prawo własności intelektualnej, wzorów przemysłowych, znaków towarowych udzielonych w trybie krajowym, unijnym i międzynarodowym, praw autorskich, praw do ochrony odmian roślin.
Nasze działania obejmują nie tylko złożenie wniosku o ochronę celną, czy wniosku o informacje o importerze/eksporterze zatrzymanych produktów, ale też pomoc w zakresie niszczenia towarów oraz w postępowaniu cywilnym lub karnym zainicjowanym odpowiednio złożeniem pozwu lub wnioskiem o ściganie karne.
Naszym klientom pomagamy w sprawach tranzytu podrobionych towarów, gdyż od naruszenia praw własności intelektualnej polegającego na imporcie lub eksporcie podrobionych towarów należy bowiem odróżnić tranzyt przez terytorium Unii Europejskiej produktów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub naruszających inne prawa własności intelektualnej, a które to towary nie są przeznaczone na rynek UE.

Zespół

Własność intelektualna to nasze całe życie. Zawodowe.

Paweł
Siekierzyński

Partner

Bartłomiej
Kochlewski

Partner

Justyna
Alchimionek

Partner

Magdalena
Kusior

Assistant

Magdalena
Popielska

Associate

Wojciech
Dobkowski

Of counsel

Maria
Jurek

Of counsel

Cukierki, autor: Anna Jarzymowska

CSR

Postrzegamy prawo jako sztukę, a nie rzemiosło.

Dlatego naszą odpowiedzialność społeczną widzimy w obszarze wspierania artystów. Współpracujemy z twórcami i galeriami sztuki..

www.oksanabagriy.pl

Doradztwo na rynku dzieł sztuki.

www.media-work.pl

Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej

KONTAKT

LOKALIZACJA

ul. Mickiewicza 9 lok. U5
01-517 Warszawa

 

TELEFONY

+48 22 532 68 49
+48 22 290 44 92

E-MAIL

office@skplus.eu

LinkedIn

 

Informacja o innych naszych usługach dostępna pod:

sk-enforcement.pl